Anh Bùi Hoài Nam – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn được hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019

88

Sáng ngày 15/3, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị kiện toàn, bổ sung ủy viên, các chức danh chủ chốt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thư ký và thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Hội nghị đã thông qua thông báo số 66-TB/BTCTU ngày 28/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, đồng ý giới thiệu nhân sự để hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019; thông qua công văn số 989-CV/TWH ngày 21/2/2019 của Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam về công tác cán bộ, đồng ý cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiến hành hiệp thương cho thôi và bổ sung ủy viên, hiệp thương bầu các chức danh chủ chốt.

Theo đó, Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cho thôi chức danh Chủ tịch và rút tên khỏi Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với Anh Nguyễn Văn Nhuận – Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII; hiệp thương bổ sung Anh Bùi Hoài Nam – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII và tham gia vào Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII; Hội nghị cũng đã hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, theo đó Anh Bùi Hoài Nam – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII được hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019; hiệp thương kiện toàn Anh Nguyễn Khắc Duy – Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

Bình Dương