Ban chỉ đạo hè thành phố Cam ranh khen thưởng 05 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hè năm 2015.

25

 images ong Tran Anh Dung Uy vien Ban thuong vu Thanh uy Pho truong Ban To chuc kiem truong Ban Chi dao he 2015 phat bieu tai buoi le edc91 - Ban chỉ đạo hè thành phố Cam ranh khen thưởng 05 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hè năm 2015.

 ông Trần Anh Dũng  Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy  Phó trưởng Ban Tổ chức kiêm trưởng Ban Chỉ đạo hè 2015 phát biểu tại buổi lễ

Sáng 19/8/2015, Ban chỉ đạo hè thành phố Cam Ranh tổ chức tổng kết các hoạt động hè năm 2015 tại hội trường Trung tâm sinh hoạt Chính trị Văn hóa thành phố. Đến dự có đồng chí Đào Văn Hòa, chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh; Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức kiêm trưởng Ban Chỉ đạo hè 2015 và các thành viên Ban chỉ đạo hè thành phố cùng 50 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Sau hơn hai tháng tổ chức các hoạt động hè năm 2015, Ban chỉ đạo hè thành phố xây dựng những nội dung sinh hoạt hè cụ thể phù hợp với lứa tuổi các đoàn viên thanh niên; các em thiếu nhi, học sinh, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích sau khi kết thúc năm học; đồng thời, tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; Tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và học sinh các sự kiện trọng đại của đất nước; đặc biệt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cam Ranh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Phối hợp tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn thành phố.

Song song đó, Ban chỉ đạo hè thảnh phố đã tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong thanh niên nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trần Anh Dũng đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong 02 tháng hè vừa qua; đồng thời đề nghị Đoàn thanh niên cần chủ động hơn trong công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè một cách thiết thực, thu hút được nhiều đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tham gia, các hoạt động cần phù hợp với nhu cầu thực tế của các em thiếu nhi; chủ động xây dựng chi tiết về nội dung các hoạt động tình nguyện tại địa phương, gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới, nhất là trong lĩnh vực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tham gia hiến máu tình nguyện, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa; chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc vận động nhiều hơn nữa các đoàn viên tham gia các hoạt động của địa phương; các thành viên Ban chỉ đạo cần phát huy hơn nữa tinh thần phối kết hợp, tích cực hỗ trợ các hoạt động trong những năm tiếp theo.

 

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hè thành phố khen thưởng 05 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hè năm 2015.

Ngọc Duy

we love nha trang