Ban thư ký

17

BAN THƯ KÝ

ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA VI NHIỆM KỲ (2009 – 2014)

 

 

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh Hội

Chức vụ

Đơn vị công tác

 Ban thư ký

Hồ Văn Mừng

1977

Chủ Tịch

Hội LHTN VN

tỉnh Khánh Hòa

UV. BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn

 Phạm Tiên

 Phạm Tiến

  1984

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh

 Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Trưởng ban ĐKTHTN tỉnh

 Ngọc Hưng

Trương Ngọc Hưng

1963

Phó Chủ Tịch

Hội LHTN VN

tỉnh Khánh Hòa

Phó Trưởng ban Phụ trách Ban TNCNNT&ĐT

 Ban thư ký

Lê Hữu Hoàng

1967

Phó Chủ Tịch

Hội LHTN VN

tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Hội

Doanh nghiệp trẻ tỉnh

Tổng Giám đốc Cty Yến Sào Khánh Hòa

 Ban thư ký

Phạm Duy Lộc

1964

Phó Chủ Tịch

Hội LHTN VN

tỉnh Khánh Hòa

Phó Giám đốc

Sở Thông tin truyền thông

Ban thư ký

Từ Tấn Tài

1974

Phó Chủ Tịch

Hội LHTN VN

tỉnh Khánh Hòa

CN CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viên đa khoa tỉnh

BS chuyên khoa tai mũi họng BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Ban thư ký

Nguyễn Trọng Trung

1978

Uỷ Viên thư ký

Hội LHTN VN

tỉnh Khánh Hòa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

Ban thư ký

Nguyễn Văn Nhuận

1979

Uỷ Viên thư ký

Hội LHTN VN

tỉnh Khánh Hòa

 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn,

Ban thư ký

Huỳnh Phương Minh

1980

Uỷ Viên thư ký

Hội LHTN VN

tỉnh Khánh Hòa

Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Đoàn

Ban thư ký

Đỗ Quốc Việt

1983

Uỷ Viên thư ký

Hội LHTN VN

tỉnh Khánh Hòa

Phó chủ tịch Hội SV tỉnh

Phó bí thư Đoàn trường

Chủ tịch Hội SV

Trường Đại học Nha Trang

 Chi Anh

Nguyễn Chí Anh

1984

Uỷ Viên thư ký

Hội LHTN VN

tỉnh Khánh Hòa

Phó Bí thư Thành đoàn Nha Trang

 

 

 

we love nha trang