Báo Cáo Tổng Kết: Chương trình hành động Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2000 – 2010

21

           ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA                Nha Trang, ngày 06 tháng 9 năm 2010

                    ***

HỘI ĐỒNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA NỮ THANH NIÊN

                TỈNH KHÁNH HÒA

                  Số: /BC-HĐ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Chương trình hành động Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên

Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2000 – 2010

————

Thực hiện hướng dẫn số 42HD/TWĐTN ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổng kết chương trình hành động Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Việt Nam giai đoạn 2000-2010 và kế hoạch số 3932/KH-BVSTBPN ngày 27/7/2010 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả thực hiện của Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2000-2010 với những nội dung cụ thể sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:

Bám sát vào sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Khánh Hòa, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều có chương trình kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện cụ thể đảm bảo đạt yêu cầu các mục tiêu đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập và kiện toàn Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Tỉnh Khánh Hòa, ban hành quy chế thực hiện của Hội đồng cấp tỉnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu 1: Khuyến khích, tạo điều kiện cho nữ thanh niên có cơ hội học tập, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ và phát triển tài năng.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên quan tâm đến quyền lợi của nữ thanh niên tỉnh Khánh Hòa, đã chỉ đạo cho Ban vì sự tiến bộ của nữ thanh niên tỉnh Khánh Hòa và các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nữ, tạo điều kiện cho cán bộ nữ được học tập, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học. Kết quả tính cho đến quý I năm 2010 toàn tỉnh có 18.375 cán bộ Đoàn được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội trong đó nữ chiếm 36%. Mở 477 lớp với 5.898 nữ thanh niên được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có 474 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó số nữ thanh niên tham gia chiếm 41%. Đã trao 175 đợt trao học bổng, giải thưởng cho 9.594 đoàn viên thanh niên trong đó nữ thanh niên chiếm tỉ lệ 21%. 6.102 thanh niên tham gia các lớp phổ cập tin học, ngoại ngữ trong đó nữ thanh niên là 68%. Số nữ cán bộ Đoàn học cao học là 31 đồng chí trong đó chủ yếu là khối trường học, khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Kịp thời phát hiện các tài năng là nữ thanh niên, từ đó có hướng bồi dưỡng, giúp đỡ để quy hoạch các đồng chí này trong dự nguồn của cơ sở. Số lượng cán bộ nữ được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên môn tăng lên theo từng năm.

2. Mục tiêu 2: Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nữ thanh niên học nghề và tạo việc làm cho nữ thanh niên.

Về việc hỗ trợ nữ thanh niên học nghề và tạo việc làm cho nữ thanh niên trong những năm qua luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm và chú trọng. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Lao động thương binh xã hội tổ chức Hội trại giới thiệu việc làm cho thanh niên trong toàn tỉnh trong đó đối tượng ưu tiên là nữ thanh niên, Hội doanh nghiệp trẻ tổ chức sàn giao dịch việc làm, đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm để tạo được tiếng nói chung giữa những người lao động và những người sử dụng lao động. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 107 hội thi Nâng cao tay nghề với 3.795 người tham dự trong đó nữ thanh niên chiếm 64%; có 20.519 thanh niên được dạy nghề, 42.154 thanh niên được tư vấn giới thiệu việc làm và đã có 17.606 thanh niên được giải quyết việc làm trong đó có 47% là nữ thanh niên. Tổng số vốn vay là trên 23,925 tỷ đồng, với 513 dự án, chương trình cho 3.603 thanh niên được vay vốn và 4.411 thanh niên được giải quyết việc làm trong đó nữ chiếm 38%.

Đảm bảo nam nữ được bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc và việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho lao động nữ. Đồng thời tạo điều kiện an toàn lao động cho lao động nữ làm việc trong một số công việc như tham gia hoạt động phong trào, đi cơ sở, nhất là đối với chị em có con nhỏ.

3. Mục tiêu 3: Cải thiện điều kiện sức khỏe cho nữ thanh niên.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên. Tổ chức các lớp tập huấn về giáo dục giới tính, đối thoại với bác sỹ về các bệnh thường gặp ở phụ nữ, các biện pháp tránh thai, quan hệ tình dục an toàn.

Ngoài ra thường xuyên tăng cường dinh dưỡng cho các phụ nữ trong tuổi thanh niên có thai và cho con bú. Vận động 100% phụ nữ có thai đi khám đủ 3 lần. Tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi thanh niên thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

4. Mục tiêu 4: Quan tâm phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ thanh niên.

Nâng cao vai trò vị trí của nữ thanh niên tham gia vào bộ máy Lãnh đạo. Thực hiện tốt quyền bình đẳng của nữ thanh niên trong việc tham gia quản lý Nhà nước, nâng cao địa vị của nữ thanh niên trong xã hội.

Tỷ lệ nữ thanh niên tham gia cấp ủy Đảng và UV BCH Đoàn thanh niên các cấp được đảm bảo, nữ thanh niên là Bí thư hoặc phó bí thư Đoàn thanh niên cấp huyện nhiệm kỳ 2007-2012 tăng so với nhiệm kỳ trước. Đến nay đã có 3/9 huyện Đoàn Bí thư là nữ, 4/9 huyện, thị, thành Đoàn Phó bí thư là nữ; Thường trực tỉnh Đoàn là 3 trong đó có 1 Phó bí thư là nữ.

5. Mục tiêu 5: Nâng cao năng lực lồng ghép giới và công tác nữ thanh niên vào các chương trình kế hoạch, dự án hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Thường xuyên duy trì hoạt động các câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Loại bỏ mọi thái độ và hành vi phân biệt đối với trẻ em gái; Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em gái; Thực hiện chính sách giáo dục đối với trẻ em gái, tại điều kiện cho trẻ em gái phát triển toàn diện.

Chỉ đạo tất cả cơ sở Đoàn tham gia cuộc thi Luật phòng chống bạo lực gia đình với 20.689 bài dự thi, kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đạt giải nhất cuộc thi do Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa tổ chức và được Ủy Ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

6. Mục tiêu 6: Tăng cường năng lực hoạt động của Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên tỉnh Khánh Hòa.

Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên tỉnh Khánh Hòa có 05 thành viên, tất cả thành viên đều kiêm nhiệm, không có chuyên trách.

Để thực hiện được các mục tiêu này, các thành viên đều được nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cũng như là luật phòng chống bạo lực gia đình.

Tham gia các lớp tập huấn cán bộ chủ chốt về bình đẳng giới do Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tỉnh tổ chức.

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC TRONG CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN:

1. Thuận lợi:

Nhận thức của các cấp bộ Đoàn về công tác vì sự tiến bộ của nữ thanh niên có chuyển biến rõ rệt, thực tế cho thấy đơn vị nào có lãnh đạo quan tâm thì ở đó hoạt động Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên hiệu quả tốt hơn.

Việc triển khai thực hiện các mục tiêu có hiệu quả trong thời gian qua. Các cơ sở Đoàn đã nhận thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc thực hiện bình đẳng giới. Công tác lồng ghép kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của nữ thanh niên vào các kế hoạch phát triển hàng năm của các cấp bộ Đoàn đã được quan tâm hơn trước.

Công tác đào tạo, tập huấn, hội thảo về giới, đặc biệt công tác tuyên truyền đã được thực hiện thường xuyên.

2. Khó khăn:

Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên còn lúng túng về phương thức, nội dung hoạt động. Các thành viên hoạt động kiêm nhiệm nên gặp nhiều khó khăn do thời gian hạn chế.

Việc kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa thường xuyên.

Kinh phí hoạt động hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu cho công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, và hướng dẫn triển khai thực hiện.

Chưa kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện.

3. Thách thức:

Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên tỉnh phải thường xuyên nắm tình hình thực tế, bám sát nội dung mục tiêu trên cơ sở đó rà soát, kiểm tra từng chỉ tiêu, biện pháp để thực hiện các mục tiêu của cơ sở.

Cần đầu tư xây dựng mô hình phối hợp hoạt động có hiệu quả để nhân rộng cho trong toàn Đoàn, thời gian qua chưa có mô hình tốt để thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2010-2015:

Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của nữ thanh niên tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2015 với các mục tiêu cụ thể sau:

– Tuyên truyền trong các cấp bộ Đoàn về Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình.

– Làm việc với các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho cán bộ nữ được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, xây dựng quy hoạch, tạo nguồn cho các cấp, trong đó quan tâm đến cán bộ nữ.

– Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em suy dinh dưỡng, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

– Triển khai các đợt truyền thông tuyên truyền chị em phụ nữ tham gia tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội,..

– Làm tốt công tác vận động học sinh ra lớp, nhất các em bé gái ở các xã vùng sâu, vùng xa.

                                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

                                                                                               BÍ THƯ KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nơi nhận:

– Ban Bí thư TƯĐ

– Ban TGTƯĐ

– Ban VSTBPN tỉnh Khánh Hòa

– Lưu VP, Ban TG

                                                                                                               Hồ Văn Mừng

we love nha trang