Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 14 - khóa IX

90

Nằm trong chương trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 14 - khóa IX, sáng ngày 31/10, Hội nghị đã tiếp tục làm việc theo các nội dung chương trình đã đề ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực chủ động... Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng; báo cáo kết quả Đại hội Đoàn các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tính đến ngày 20/7/2012 đã có 36.460/36.476 Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội (đạt 899,97%). Tỷ lệ Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội điểm trên tổng số Đoàn cơ sở đạt 8,3% (3.010 Đoàn cơ sở); có 788/1.629 Đoàn cấp huyện đã tổ chức Đại hội (đạt 48,4%), trong đó có 157 Đoàn cấp huyện tổ chức Đại hội điểm, 206 Đoàn cấp huyện tổ chức bầu trực tiếp Bí thư. Đối với cấp tỉnh, tính đến ngày 26/10/2012 đã có 63/67 tỉnh, thành Đoàn trực thuộc đã tiến hành Đại hội cấp tỉnh, trong đó 4 đơn vị tổ chức Đại hội điểm, gồm: Đà Nẵng, Yên Bái, Bến Tre và Sóc Trăng. Các đơn vị chưa tổ chức Đại hội, gồm: TP Hồ Chí Minh, Điện Biên, Hưng Yên và Quân đội. Theo đánh giá chung, các cấp bộ Đoàn đã tích cực chủ động chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của cấp ủy, Đoàn cấp trên và Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đại hội diễn ra đảm bảo các quy định của Điều lệ Đoàn. Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự chặt chẽ, chu đáo, công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, đảm bảo đúng nguyên tắc, có nhiều nét đổi mới về nội dung và hình thức.
Copy20of20 DSC0082 - Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 14 - khóa IX
Quang cảnh Hội nghị
Sổi nổi các ý kiến góp ý cho Đại hội Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến tại 4 tổ thảo luận, trong đó tập trung thảo luận về một số nội dung chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo của BCH Trung ương Đoàn khóa IX tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; về báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; về báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương Đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2007 - 2012; về chương trình Đại hội; về các hoạt động tiêu biểu trong nhiệm kỳ và các công trình thanh niên tiêu biểu trong nhiệm kỳ. Các ý kiến góp ý đã diễn ra sôi nổi ở nhiều tổ thảo luận. Đồng chí Tạ Văn Hạ, Tổng chỉ huy trưởng lực lượng TNXP Trung ương cho rằng: nội dung xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong dự thảo phương hướng của báo cáo chính trị đã đề cấp đến vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển, nhưng cần khẳng định rõ hơn nữa.  Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cho rằng, thực tế hiện nay thanh niên nông thôn đi làm ăn xa là khá nhiều do đó cần phải có sự quan tâm, có biện pháp thu hút thanh niên, trong đó các cấp bộ Đoàn phải tham mưu được với các cơ quan, ban ngành để hỗ trợ, tạo cơ chế, nguồn lực tại khu vực nông thôn giúp thanh niên vừa có điều kiện tham gia phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng. Chung quan điểm về nội dung này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng chia sẻ, có tình trạng thiếu cán bộ phong trào, thủ lĩnh thanh niên thực sự. Do đó cần có sự đào tạo, tập huấn cán bộ, nếu chỉ chú trọng trẻ hóa thì chưa đủ mà cần phải nâng cao cho được chất lượng đội ngũ cán bộ. Đồng chí Triết đề xuất vấn đề tập hợp thanh niên qua mạng cần chú trọng tập hợp qua mạng xã hội song song với đó cần đầu tư xây dựng hệ thống. Trùng ý kiến  với đồng chí Vượng - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang về lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc phòng, đồng chí Thái Đức Hạnh - Trưởng Ban Thanh niên quân đội cho rằng: Bồi dưỡng kiến thức ANQP còn có sự hạn chế, bên cạnh đó chưa phát huy được vai trò của cán bộ Đoàn trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; việc một số Đoàn cơ sở nắm bắt quân số đoàn viên thực tế đang sinh hoạt tại cơ sở chưa chắc thể hiện qua việc đảm bảo an ninh quốc phòng thì không đủ số lượng...
Copy20of20 DSC0087 - Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 14 - khóa IX
Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX tham dự Hội nghị
Giải trình, tiếp thu ý kiến Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy viên BCH Trung ương Đoàn vào các văn bản trình tại Hội nghị. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã nghe Tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến về chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; nghe báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và cho ý kiến bằng phiếu để giới thiệu nhân sự BCH Trung ương Đoàn khóa X bầu tại Đại hội. Hội nghị đã thống nhất cao với các nội dung giải trình, tiếp thu của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và nhất trí giao Ban Thường vụ hoàn thiện các văn bản trình Ban Chấp hành vào kỳ họp sau. Tạo ra những chuyển biến rõ rệt Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã đánh giá cao tinh thần làm việc và trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên BCH trong thời gian diễn ra Hội nghị. Để đảm bảo cho Đại hội Đoàn toàn quốc thành công, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các tỉnh, thành Đoàn cần quan tâm các nội dung: xây dựng tham luận, đẩy mạnh tuyên truyền,chủ động xây dựng những hoạt động phù hợp để bước vào năm 2013 với tâm thế mới, các cấp bộ Đoàn sẽ có những hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã đề ra. Đại hội đã bế mạc cùng ngày, hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra.

Theo TW Đoàn

we love nha trangwe love nha trang