Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

35
Sáng 28/1/2016, tại phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

 

tbthutrong281g - Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII
Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII. Ảnh - TTXVN
 
 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

 
 

I- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí:

 
 

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư

 

2. Đồng chí Trần Đại Quang

 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

 

4. Đồng chí Ngô Xuân Lịch

 

5. Đồng chí Tô Lâm

 

6. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

 

7. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

 

8. Đồng chí Đinh Thế Huynh

 

9. Đồng chí Phạm Minh Chính

 

10. Đồng chí Tòng Thị Phóng

 

11. Đồng chí Vương Đình Huệ

 

12. Đồng chí Trần Quốc Vượng

 

13. Đồng chí Phạm Bình Minh

 

14. Đồng chí Trương Thị Mai

 

15. Đồng chí Trương Hòa Bình

 

16. Đồng chí Nguyễn Văn Bình

 

17. Đồng chí Võ Văn Thưởng

 

18. Đồng chí Đinh La Thăng

 

19. Đồng chí Hoàng Trung Hải

 
 

>> Chân dung 19 đồng chí ủy viên Bộ Chính Trị khóa XII (nguồn TTO)

 
 

II- Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 
 

III- Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư gồm:

 
 

1. Đồng chí Lương Cường

 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên

 

3. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

 
 

IV- Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí:

 
 

1. Đồng chí Trần Quốc Vượng

 

2. Đồng chí Mai Trực

 

3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải

 

4. Đồng chí Sa Như Hòa

 

5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

 

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

 

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân

 

8. Đồng chí Tô Quang Thu

 

9. Đồng chí Trần Cẩm Tú

 

10. Đồng chí Nguyễn Công Học

 

11. Đồng chí Võ Minh Khương

 

12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh

 

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà

 

14. Đồng chí Hà Quốc Trị

 

15. Đồng chí Cao Văn Thống

 

16. Đồng chí Vũ Khắc Hùng

 

17. Đồng chí Nghiêm Phú Cường

 

18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn

 

19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp

 

20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam

 

21. Đồng chí Trần Tiến Hưng

 
 

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Theo Doanthanhnien.vn
we love nha trangwe love nha trang