C/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao giải thưởng Lương Định Của, năm 2010

7


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 692V/ĐTN

“V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao giải thưởng Lương Định Của, năm 2010”

Nha Trang, ngày 24 tháng 8  năm 2010

Kính gửi: - Ban Thường vụ Thị Đoàn Cam Ranh

                     - Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cam Lâm


Căn cứ Công văn số 2075/TWĐTN ngày 18/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Về việc "giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao giải thưởng Lương Định Của, năm 2009"

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Thị Đoàn Cam Ranh, Huyện Đoàn Cam Lâm họp xét giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét tặng giải thưởng Lương Định Của, năm 2010 cụ thể như sau:

1.Tiêu chuẩn

- Là thanh niên Việt Nam, từ 18 đến 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong sáng tạo, lao động, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực, nông, lâm, ngư và diêm nghiệp góp phần vào sự phát triển nông thôn(gồm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp).

- Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, các quy định của địa phương.

- Có đóng góp tích cực trong hoạt động Đoàn, Hội, Đội, các hoạt động xây dựng và phát triển xã hội khác ở địa phương.

- Chưa nhận Giải thưởng Lương Định Của các năm trước.

- Được tổ chức Đoàn cấp huyện, thị giới thiệu.

* Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, thanh niên trong từng lĩnh vực được bình chọn trao giải thưởng Lương Định Của cần có thêm tiêu chuẩn sau:

1.1. Thanh niên nông thôn trực tiếp nuôi, trồng nông, lâm, thủy, hải sản thương phẩm

- Có sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong nuôi, trồng như: rút ngắn thời gian tăng trưởng của cây trồng, vật nuôi; lai tạo giống mới hiệu quả hơn; làm thay đổi quá trình sinh trưởng, phát triển, hoặc tạo ra kiểu, dáng, màu sắc đặt biệt cho cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Có sáng kiến xây dựng, khôi phục và phát triển nghề truyền thống, đưa nghề mới về địa phương; ứng dụng có hiệu quả quy trình chế biến nông sản sau thu hoạch hoặc các nguyên liệu của địa phương để tạo ra sản phẩm mới có giá trị sử dụng cao hơn phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

- Giúp nhiều thanh niên có việc làm (thường xuyên hoặc theo mùa vụ) và tăng thu nhập, tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo tại địa phương.

- Có thời gian sản xuất, kinh doanh ít nhất 1 năm với mô hình cụ thể, có tính bền vững cao, có doanh thu lớn, phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.

- Đối với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phấn đấu vươn lên làm kinh tế giỏi, tham gia tốt các hoạt động xã hội, được Đoàn viên thanh niên, nhân dân tín nhiệm, có mô hình sản xuất (chăn nuôi, trồng trọt) hoặc dịch vụ hoạt động ít nhất 7 tháng, giải quyết việc làm cho ít nhất 3 lao động trẻ của gia đình hoặc địa phương.

1.2. Thanh niên là các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh ở nông thôn: (cơ sở kinh doanh dịch vụ nông sản; chủ cơ sở thủ công mỹ nghệ; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; chủ tàu khai thác thuỷ sản, chủ các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản; chủ trang trại...)

- Có sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong quản lý sản xuất kinh doanh; tổ chức quản lý điều hành doanh nghiệp mang lại lợi nhuận cao; có mô hình sản xuất, kinh doanh có áp dụng các biện pháp hiệu quả để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ dòng sông quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Tích cực tham gia liên kết "Bốn nhà"(Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp), hỗ trợ các gia đình trẻ, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá (hỗ trợ thanh niên, các cơ sở sản xuất về vốn, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp nguyên liệu chế biến, có sự liên kết phối hợp trong sản xuất...)

- Tham gia điều hành doanh nghiệp, Hợp tác xã hoặc cơ sở sản xuất ít nhất 1 năm; Giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho ít nhất 10 lao động thường xuyên hoặc 20 lao động mùa vụ.

1.3. Đối tượng thanh niên có thành tích xuất sắc trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật,công nghệ, phát triển ngành nghề hoặc khôi phục nghề truyền thống góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

- Khẳng định vai trò nòng cốt của cá nhân trong hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, trong điều hành hoạt động Câu lạc bộ, các trung tâm, các dự án về khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư,...ở nông thôn.

- Có sáng kiến phát triển các cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản hoặc phát triển các làng nghề truyền thống, nghề mới có hiệu quả về kinh tế, xã hội tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thanh niên nông thôn.

- Có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và quản lý điều hành các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn như: làng thanh niên lập nghiệp, làng ngư nghiệp thanh niên, làng thanh niên biên giới, hợp tác xã thanh niên, mô hình trang trại nông nghiệp sinh thái, du lịch, mô hình làng nghề truyền thống... và chủ các chương trình dự án tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ghi chú: Ưu tiên xét tặng Giải thưởng cho những thanh niên có mô hình sản xuất, kinh doanh, quản lý mới hiệu quả; các thanh niên tích cực tham gia khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống, tạo được nhiều việc làm cho thanh niên, đồng thời có sự liên kết, hỗ trợ sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thanh niên và người dân địa phương; là chủ các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế và hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên.

2- Số lượng thanh niên tiêu biểu và Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2010

2.1. Số lượng thanh niên tiêu biểu

Huyện Đoàn Cam Lâm, Thị Đoàn Cam Ranh bình chọn và giới thiệu 01gương thanh niên tiêu biểu của địa phương để Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh đoàn xem xét trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng Trung ương quyết định.

2.2. Hồ sơ thanh niên tiêu biểu, gồm:

- Công văn đề nghị của Ban Thường vụ huyện, thị Đoàn.

- Danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích thanh niên tiêu biểu đề nghị xét tặng giải thưởng(do huyện, thị Đoàn lập).

- Báo cáo thành tích cá nhân (viết theo mẫu gửi kèm) được bình xét có xác nhận của cấp uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi thanh niên đang sinh sống, photo giấy chứng nhận hoặc các văn bản được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền công nhận;

- 02 ảnh chân dung (cỡ 4 x 6), 3 đến 5 ảnh màu thể hiện rõ các hoạt động liên quan đến thành tích của các gương thanh niên: ảnh trang trại, mô hình sản xuất có hình ảnh của cá nhân, ảnh tham gia hoạt động Đoàn, Hội, tập thể mình tham gia...

- Gửi kèm 5 - 7 ảnh màu: ảnh trang trại, mô hình sản xuất có hình ảnh của cá nhân,

- Đĩa VCD, DVD(nếu có) để minh họa những ý tưởng sáng tạo đã đạt giải trong các cuộc thi về nông nghiệp nông thôn khu vực, toàn quốc và quốc tế; hình ảnh trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, hình ảnh hoạt động của cá nhân...

Thời gian gửi Hồ sơ: Đề nghị gửi hồ sơ về Tỉnh Đoàn Khánh Hoà (Qua Ban TNCNNT&ĐT) trước ngày 05 tháng 9 năm 2010.

Căn cứ vào các nội dung trên, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hoà đề nghị Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cam Lâm và Thị Đoàn Cam Ranh tổ chức lựa chọn các gương thanh niên tiêu biểu nhất. Trong quá trình thực hiện có vần đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Ban Thanh niên Công nhân Nông thôn và Đô thị, Điện Thoại: 0583.820111 hoặc 0983108735 ( gặp Đ/c Huỳnh Ngọc Trường); Email: banthanhnientdkh@yahoo.com

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Ban TNCNNT & ĐT

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ

(Đã Ký) 

 

 

            Hồ Văn Mừng

we love nha trang