C/v hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt – Trung

17

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 719/ CV – TĐ

“V/v hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu

quan hệ hữu nghị Việt – Trung

 

Nha Trang, ngày     tháng     năm 2010

Kính gửi: Ban thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn

và Đoàn trực thuộc

 

Căn cứ theo công văn số 351/LH-TH ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt – Trung, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Ban thường vụ Tỉnh Đoàn phát động đến các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tham gia hưởng ứng cuộc thi với các nội dung cụ thể sau:

Nội dung cuộc thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt – Trung gồm 60 câu hỏi về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, văn hóa và quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung. Mục đích cuộc thi nhằm tạo cho mọi công dân Việt Nam và Trung Quốc có thêm điều kiện hiểu biết lẫn nhau tăng cường tinh đoàn kết hữu nghị. Cuộc thi phát động từ ngày 09/9/2010 đến hết ngày 01/10/2010.

Làm bài dự thi trực tiếp trên trang Web: www.vietpeace.org.vn, không nhận bài qua đường bưu điện.

Bài dự thi có kết quả đúng 100% sẽ được BTC bốc thăm để chọn ra những người đoạt giải.

Cơ cấu giải thưởng:

                              – 05 giải nhất: 01 chuyến thăm Trung Quốc (không tính giá trị giải thưởng bằng tiền mặt)

                              – 10 giải nhì: mỗi giải trị giá 2.000.000đ

                              – 15 giải ba: mỗi giải trị giá 1.000.000đ

Ban thường vụ Tỉnh Đoàn gửi kèm theo nội dung, thể lệ và gợi ý đáp án cuộc thi.

Ngoài ra thể lệ, nội dung và đáp án cuộc thi được đăng tải trên trang Web của Tỉnh Đoàn Khánh hòa: www.tinhdoankhanhhoa.org.vn

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng năm hữu nghị Việt – Trung đồng thời tuyên truyền trong Đoàn viên Thanh niên hiểu biết thêm về đất nước, văn hóa nhân dân hai nước Việt – Trung. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc nghiêm túc trưởng khai thực hiện. 

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– LHHN các nước

– Lưu VP, Ban TG

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 (Đã ký)

 

 

 

             Nguyễn Quỳnh Nga

we love nha trang