Các cơ sở đoàn

22

DANH SÁCH  

 

CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC  

 

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA

 

 

1.     Huyện Đoàn Vạn Ninh

2.     Huyện Đoàn Ninh Hòa

3.     Thành Đoàn Nha Trang

4.     Huyện Đoàn Diên Khánh

5.     Thị Đoàn Cam Ranh

6.     Huyện Đoàn Cam Lâm

7.     Huyện Đoàn Khánh Sơn

8.     Huyện Đoàn Khánh Vĩnh

9.     Huyện Đoàn Trường Sa

10.    Đoàn Khối Doanh Nghiệp tỉnh

11.    Đoàn Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh

12.    Đoàn Quân sự tỉnh

13.   Đoàn Biên phòng tỉnh

14.   Đoàn Công an tỉnh

15.   Đoàn trường Đại học Nha Trang

16.   Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng

17.   Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương

18.   Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

19.   Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

20.   Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

21.   Đoàn trường Cao đẳng Nghề Nha Trang

22.   Đoàn trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

we love nha trang