Các tổ chức chính trị-xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong nhiều hoạt động

27
Sáng ngày 30/7, Hội nghị Sơ kết chương trình phối hợp và công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc với Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã được diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, các chương trình phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đã được thực hiện nền nếp. Công tác phối hợp thực hiện giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội triển khai có hiệu quả. Phong trào thi đua của các tổ chức thành viên phát triển đồng đều, sôi nổi, rộng khắp, tập trung hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn; các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đồng thời gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác chỉ đạo thực hiện thi đua-khen thưởng của các thành viên có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm.Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối cơ bản đảm bảo chính xác kịp thời, công bằng, công khai dân chủ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng mô hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.Nhiều nét nổi bật trong thực hiện Chương trình phối hợp của Đoàn thanh niênRiêng đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm đã chủ động thực hiện chương trình phối hợp, giao ước thi đua giữa các đơn vị, cũng như phối hợp với các đơn vị triển khai những nội dung đã ký kết. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức đa dạng các hoạt động chào mừng những sự kiện quan trọng và những ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động giáo dục truyền thống với các hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh niên.Trung ương Đoàn đã triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; các hoạt động tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn.Bên cạnh đó, phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục có bước phát triển, các cấp bộ Đoàn đã đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, nhất là các công trình tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; hướng về biển, đảo Tổ quốc… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, huy động được nguồn lực lớn trong xã hội. Các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thanh niên đã được thực hiện đa dạng đã được triển khai với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể.

untitled312 - Các tổ chức chính trị-xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong nhiều hoạt động
Phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục có bước phát triển và đa dạng trên nhiều lĩnh vực
Các tổ chức thành viên sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Hầu hết các đại biểu đều thống nhất việc cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên trong nhiều lĩnh vực. Đại diện các tổ chức thành viên đều cho rằng sự chung tay và chia sẻ sẽ giúp các đoàn viên, hội viên và người dân được hưởng lợi nhiều hơn nữa.Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương vượt khó, đưa ra những mô hình cụ thể và việc tuyển chọn, khen thưởng kịp thời sẽ giúp nhân rộng những cách làm hay, những mô hình đã thành công và nêu cao tấm gương đạo đức tốt đẹp, vượt khó nhằm khuyến khích sự vươn lên của đoàn viên, hội viên và nhân dân.Các ý kiến cũng đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 nêu, trong đó, công tác thi đua, khen thưởng của thành viên Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội tập trung vào các nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Kết luận số 83 KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng trong hệ thống tổ chức mình về kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”...

IMG 8458 - Các tổ chức chính trị-xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong nhiều hoạt động
Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải đề xuất, ngoài các chương trình phối hợp đã được ký kết chung, cũng cần khuyến khích các hợp tác song phương giữa từng tổ chức thành viên để tạo điều kiện huy động và phát triển nguồn lực tốt hơn

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao các kết quả đạt được, các phong trào thi đua đã có sự sáng tạo và nhiều điểm mới, thể hiện được sự nhanh nhạy của các tổ chức thành viên trước các sự kiện phát sinh trong thời gian vừa qua.Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tham gia, tổ chức hiệp thương, từng bước cụ thể hóa việc triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đã phát huy tiềm năng trí tuệ và sáng kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng Đề án tổ chức phong trào thi đua ''Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế'', đang triển khai tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách Vàng sáng tạo Việt nam 2016'' để giới thiệu các công trình sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu trong nhân dân...Đồng chí 

IMG 8464 - Các tổ chức chính trị-xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong nhiều hoạt động
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 đơn vị
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 đơn vị gồm có: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.
we love nha trangwe love nha trang