CAM LÂM: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

92

Thực hiện Thông tri của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chỉ thị của Huyện ủy Cam Lâm, Kế hoạch số 07-KH/UBH, ngày 19/9/2018 của Ủy ban Hội tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ủy ban Hội huyện Cam Lâm đã xây dựng và triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đai hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhằm để đảm báo thực hiện đúng nội dung của Kế hoạch đã đề ra, Ủy ban Hội huyện đã tiến hành họp giao ban các cơ sở Hội trên địa bàn để triển khai và hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở.

Theo đó, từ ngày 08/3 đến ngày 31/3/2019, 14/14 xã, thị trấn của huyện Cam Lâm đã hoàn thành thành Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó Ủy ban Hội xã Cam Hải Đông được chọn là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện, 100% cơ sở Hội đã hiệp thương nhân sự đảm bảo về số lượng, thành phần cơ cấu, có 06/14 đơn vị hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội tại Đại hội (gồm UBH xã Cam Hải Đông, Suối Cát, Cam Hòa, Cam An Bắc, Cam Tân, Cam Phước Tây).

Đại hội lần này đã tập trung đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ qua; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể sát với thực tiễn của từng đơn vị. Trong đánh giá tình hình thanh niên, nêu lên những điểm nổi bật của thanh niên, cả mặt tích cực và mặt hạn chế. Chú ý những vấn đề lớn có tác động đến thanh niên hoặc những biểu hiện đặc trưng của thanh niên địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ qua. Trong thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội đã chỉ rõ những mô hình hay, cách làm hiệu quả cần phát huy và các nội dung chưa phù hợp, kém hiệu quả cần được khắc phục.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn được chuẩn bị tốt về mọi mặt, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên, trong đó có 06/14 cơ sở Hội mời Chủ tịch Hội danh dự là Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn (gồm UBH xã Cam Hải Đông, Suối Cát, Cam Tân, Cam Phước Tây, Cam Thành Bắc, thị trấn Cam Đức).

Có thể nói Đại hội Hội LHTN Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của thanh niên trong toàn huyện. Đồng thời qua đây đã lựa chọn những cá nhân, xuất sắc tiêu biểu đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức tham gia vào UBH đặc biệt là thủ lĩnh của Hội LHTN tại các cơ sở góp phần đưa tổ chức Hội ngày càng phát triển, vững mạnh; phong trào của Hội được lan tỏa và phát triển sâu rộng trong hội viên, thanh thiếu niên. Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, Ủy ban Hội huyện Cam Lâm tập trung các hoạt động chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 dự kiến vào cuối tháng 5/2019.

 

Hoàng Dũng