CAM LÂM: Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên, Chi đội các trường năm TH, THCS học 2017 – 2018

59

Từ ngày 22/11 đến ngày 23/11/2017, Hội đồng Đội huyện Cam Lâm phối hợp với Nhà Thiếu nhi huyện Cam Lâm tổ chức lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên, Chi đội các trường TH, THCS năm học 2017 – 2018 với sự tham gia của 93 Giáo viên – Tổng phụ trách Đội và các em đội viên là Ban Chỉ huy Liên, Chi đội.

Qua thời gian 02 ngày triển khai, thực hiện chương trình tập huấn, các anh, chị Giáo viên – Tổng phụ trách Đội và các em Chỉ huy Liên, Chi đội được Hội đồng Đội huyện hướng dẫn một số nội dung như: Hướng dẫn thực hành các nội dung Nghi thức Đội sửa đổi, Nghi lễ Đội; Hướng dẫn ôn lại các bài múa, hát tập thể theo quy định; Hướng dẫn các nội dung về chuyên môn Đội và kỹ năng trại: Morse, Semphore, gút dây, cắm Trại nhanh…Ngoài ra, các em còn được nghe báo cáo chuyên đề tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em năm 2016.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, kỹ năng sinh hoạt của Ban Chỉ huy Liên, Chi đội trong năm học 2017 – 2018, công tác xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường, nâng cao kỹ năng thực hành và vai trò Chỉ huy đối với Liên, Chi đội. Đồng thời là dịp để các anh, chị Giáo viên – Tổng phụ trách Đội và các em đội viên giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực của bản thân.

Kết thúc lớp tập huấn các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

images_2017_cam_lam_lop_tap_huan_doi_dsc00484_0302d CAM LÂM: Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên, Chi đội các trường năm TH, THCS học 2017 - 2018  images_2017_cam_lam_lop_tap_huan_doi_dsc00485_be3ce CAM LÂM: Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên, Chi đội các trường năm TH, THCS học 2017 - 2018  images_2017_cam_lam_lop_tap_huan_doi_dsc00491_09f9c CAM LÂM: Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên, Chi đội các trường năm TH, THCS học 2017 - 2018  images_2017_cam_lam_lop_tap_huan_doi_dsc00495_20324 CAM LÂM: Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên, Chi đội các trường năm TH, THCS học 2017 - 2018  images_2017_cam_lam_lop_tap_huan_doi_dsc00505_46e45 CAM LÂM: Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên, Chi đội các trường năm TH, THCS học 2017 - 2018  images_2017_cam_lam_lop_tap_huan_doi_1_691e9 CAM LÂM: Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên, Chi đội các trường năm TH, THCS học 2017 - 2018

 

Hoàng Dũng – Huyện đoàn Cam Lâm

we love nha trang