CAM RANH: Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ xi, nhiệm kỳ 2017 – 2022

96

Chiều ngày 13/3/2018, tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam thành phố; Thành đoàn Cam Ranh tổ chức Hội nghị “Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Nho Trí – UV. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Bí thư Thành đoàn Cam Ranh; các đồng chí ủy viên BTV, BCH Thành đoàn Cam Ranh cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc trong toàn thành phố.

nqdh2 6c5cb

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hoà, đồng chí Cao Nho Trí – UV. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Bí thư Thành đoàn Cam Ranh đã tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh; toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Cam Ranh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực sáng tạo trong triển khai thực hiện và góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp vào cuộc sống. Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ thành phố gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Xây dựng chương trình hành động cụ thể hoá từng nội dung và nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp./. 

Xuân Thọ