Cần đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên

120

Hiện nay, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật của các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa thực sự hiệu quả. Vì thế, cần có cơ chế, giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động này.

Thời gian qua, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN). Một số hoạt động tiêu biểu như: mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ (KH-CN); tổ chức Festival Sáng tạo trẻ; hội thảo giới thiệu mô hình phát triển kinh tế gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; hội thảo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH-CN trong ĐV-TN Khối các trường, viện, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh… Nhiều sáng kiến, sáng tạo được các ĐV-TN đưa vào ứng dụng thực tế. Tiêu biểu như các đề tài: “Sử dụng Chitosan thu sinh khối vi tảo nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành nuôi trồng thủy sản”; “Ứng dụng kỹ thuật nuôi ghép ốc hương và hải sâm cát trong ao đất tại TP. Cam Ranh”;  “Mô hình vườn rau hữu cơ vì nền nông nghiệp bền vững”;  “Dụng cụ tra hạt bắp trên ruộng lúa không làm đất và trên nương rẫy”… Đây là các đề tài đã dự thi và đạt giải cao trong Festival Sáng tạo trẻ năm 2015.

Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn, bên cạnh những thành tích đạt được, thực tế cho thấy, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hệ thống tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở vẫn chưa thực sự hiệu quả, chỉ tập trung ở một số đơn vị có chuyên môn cao như: các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, khối các cơ quan, doanh nghiệp. Số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Tỉnh đoàn thực hiện đề án này với nhiều mục tiêu cụ thể. Theo đó: đến năm 2020, lao động trẻ được đào tạo có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo chiếm 25% trong tổng số lao động trẻ; cán bộ, công chức, viên chức trẻ có trình độ đào tạo sau đại học chiếm 17% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức khoa học, kỹ thuật, cán bộ quản lý, lãnh đạo trẻ; phấn đấu mỗi năm chuyển giao, tư vấn khoa học kỹ thuật, công nghệ cho 5.000 thanh niên…

Theo thống kê, số sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 là 1.291 người trên tổng số 334.285 ĐV-TN, chỉ đạt gần 0,4%.
Anh Nhuận chia sẻ, thực trạng trên xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan, đó là: hầu hết ĐV-TN trên địa bàn tỉnh chưa dành sự quan tâm, chưa có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm khoa học và ứng dụng KH-CN; học tập và làm việc theo lối mòn, ngại khó, ngại thay đổi. Bên cạnh đó, có một số ĐV-TN mong muốn được tìm hiểu, nghiên cứu khoa học nhưng lại gặp khó khăn về cơ sở vật chất, tài chính, tiếp cận các thông tin KH-CN. Các chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa cụ thể, đồng bộ, chưa thu hút người trẻ làm nghiên cứu khoa học…
Xuất phát từ những thực trạng trên, Tỉnh đoàn vừa tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH-CN trong ĐV-TN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2025”. Đề án sẽ đánh giá thực trạng nghiên cứu khoa học và ứng dụng KH-CN của ĐV-TN; đánh giá tiềm lực KH-CN của tỉnh và của ĐV-TN. Đồng thời đề xuất cơ chế chính sách và xây dựng một số mô hình, chương trình KH-CN nhằm thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH-CN phù hợp với ĐV-TN trên địa bàn tỉnh…

Nguồn BaoKhanhHoa.com.vn