Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Chủ điểm sinh hoạt chi Đoàn hằng tháng năm 2016

Chủ điểm sinh hoạt chi Đoàn hằng tháng năm 2016

Theo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; chỉ đạo triển khai hoạt động sinh hoạt chi Đoàn hàng tháng của các cấp bộ Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành chủ điểm sinh hoạt chi Đoàn hàng tháng năm 2016.

Trên cơ sở chủ điểm sinh hoạt chi đoàn và tài liệu sinh hoạt chi Đoàn hằng tháng năm 2016 do Trung ương Đoàn ban hành; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa đề nghị các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc quan tâm, chỉ đạo hoạt động sinh hoạt chi đoàn tại địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả.
 
 
 
Chủ điểm sinh hoạt chi Đoàn hằng tháng năm 2016
 
– Tháng 1-2 Mừng Đảng – Mừng Xuân;
 
 
– Tháng 3: Tháng Thanh niên  – Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh
 
 
– Tháng 4: Đất nước trọn niềm vui
 
 
– Tháng 5: Ngày hội non sông
 
 
– Tháng 6: Tình nguyện vì cộng đồng
 
 
– Tháng 7: Uống nước nhớ nguồn
 
 
– Tháng 8: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
 
 
– Tháng 9: Tôi yêu Tổ quốc tôi
 
 
– Tháng 10: Hành trình tiếp bước những người anh hùng
 
 
– Tháng 11: Thanh niên hội nhập quốc tế – kết nối năm châu
 
 
– Tháng 12: Tình nguyện mùa đông 2016