Chương trình Phối hợp hoạt động Đoàn - Hội - Đội năm học 2010 - 2011

32

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐOÀN TNCS HCM

TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

-----

Số: 12 /CTr-SGDĐT-TĐ

Nha Trang, ngày 7 tháng 9 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH

Phối hợp hoạt động Đoàn - Hội - Đội năm học 2010 - 2011

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQ-BGDĐT-TWĐTN ngày 28/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo & Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa thống nhất ban hành chương trình phối hợp hoạt động Đoàn - Hội - Đội trong năm học 2010 - 2011, cụ thể như sau:

I. YÊU CẦU:

1. Tiếp tục triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQ-BGDĐT-TWĐTN ngày 28/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo & Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ tình hình thực tiễn, các Phòng Giáo dục; các huyện, thị, thành Đoàn cần triển khai chương trình phối hợp hoạt động Đoàn - Hội - Đội trong năm học 2010 - 2011, chỉ đạo tổ chức tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1. Nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, gắn liền với cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác".

 

2.2. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước.

2.3. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh trong đó tập trung vào công tác hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

2.4. Tổ chức tốt chiến dịch thanh niên, học sinh tình nguyện; gắn liền với việc thực hiện công trình, phần việc thanh niên góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng.

2.5. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, Hội , Đội, chất lượng đoàn viên, hội viên, đội viên trong nhà trường.

3. Thực hiện theo dõi, đôn đốc, tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát định kỳ việc tổ chức thực hiện chương trình phối hợp năm học 2010 - 2011; báo cáo lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kết quả thực hiện theo định kỳ.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM:

Căn cứ theo Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQ-BGDĐT-TWĐTN của Bộ Giáo dục và Đào tạo & Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ trọng tâm của chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hai ngành tập trung chỉ đạo, triển khai vào một số nội dung công tác như sau:

1. Công tác giáo dục, rèn luyện học sinh:

1.1. Tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh"; tổ chức cho học sinh đăng ký thực hiện công trình, phần việc làm theo lời Bác.

1.2. Triển khai các hoạt động chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội với chủ đề "Học sinh, sinh viên Việt Nam với Thủ đô 1.000 năm tuổi" và hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh; tổ chức tốt chương trình "Khi tôi 18", cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2011).

1.3. Tổ chức đồng loạt chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh" trong lễ khai giảng năm học và lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2011).

1.4. Triển khai tốt tuần sinh hoạt chính trị, công dân vào đầu năm học; chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới; thói quen tốt trong học sinh.

1.5. Tổ chức các diễn đàn, chuyên đề sinh hoạt về "Xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường"; tổ chức sinh hoạt lớp, Chi đoàn, Chi hội về "Phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên"; triển khai phong trào "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

1.6. Tổ chức các diễn đàn, sinh hoạt, hội thi báo cáo viên về tuyên truyền thực hiện pháp luật trong nhà trường; tiếp tục phát huy, tổ chức tốt mô hình "Trường học an toàn giao thông", "Cổng trường an toàn giao thông".

1.7. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2008 - 2013.

2. Công tác hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh:

2.1. Xây dựng, phát triển, duy trì các quỹ học bổng, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

2.2. Tạo cơ chế, điều kiện về cơ chế, kinh tế nhằm phát triển, mở rộng, duy trì mô hình CLB, CLB học thuật, tổ, đội, nhóm, góp phần đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trẻ".

2.3. Chỉ đạo các trường THPT tiến hành tổ chức định kỳ theo học kì các buổi nói chuyện, diễn đàn và tư vấn mùa thi; Tổ chức các lớp, trại huấn luyện kỹ năng; phối hợp xây dựng, trang bị sách, tài liệu hướng dẫn kỹ năng cho học sinh.

2.4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian; tổ chức đồng loạt các hoạt động như trên trong Lễ khai giảng năm học mới.

2.5. Tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện trong học sinh, tập trung hoạt động tình nguyện tại chỗ tại nhà trường và địa phương; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách.

3. Công tác xây dựng nhà trường, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội:

3.1. Chỉ đạo các nhà trường quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, địa điểm trong tổ chức sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội; tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt theo chủ đề tháng.

3.2. Chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, Phòng truyền thống Đội, Phòng Đội, các loại hồ sơ sổ sách, trống, kèn, trang phục nghi thức Đội... để phục vụ cho các hoạt động Đoàn - Đội.

3.3. Tổ chức các hoạt động tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ cho các cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Đội, cán bộ làm công tác học sinh các cấp. Định kỳ giao ban công tác Đoàn - công tác Đội hàng tháng, hàng quý.

3.4. Phát triển Đoàn viên, Hội viên, Đội viên nhân kỷ niệm "80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" và "70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh".

3.5. Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt Quyết định số 61/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát triển Đảng trong giáo viên trẻ.

3.6. Việc bố trí giáo viên làm tổng phụ trách Đội chuyên trách phải thực hiện theo tinh thần thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục công lập và giải quyết phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên - Tổng phụ trách Đội theo nội dung thông tư liên ngành số 23/TTLN ngày 15/1/1996 của Liên ngành Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ giáo dục & Đào tạo - Bộ tài chính - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên - Tổng phụ trách Đội trong trường Phổ thông.

3.7 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào gây quỹ Đội, phong trào Kế hoạch nhỏ, phong trào nuôi heo đất trong các trường Tiểu học, THCS, THPT đạt hiệu quả cao nhất.

II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2010 - 2011

(Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục & Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

- Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, các nhà trường và các cấp Đoàn, Hội, Đội về việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQ-BGDĐT-TƯĐTN và Chương trình phối hợp năm học 2010-2011. Tiến hành tổng kết đánh giá và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trong trường học.

- Trong năm học 2010-2011, Sở Giáo dục & Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể theo phụ lục đính kèm, theo nguyên tắc: Đơn vị chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, các thủ tục liên quan để tổ chức tốt các hoạt động đã được đề ra; đơn vị phối hợp thực hiện việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công trong từng hoạt động, chỉ đạo kịp thời cho cơ sở hưởng ứng các hoạt động được tổ chức.

- Giao cho Ban thanh thiếu niên trường học Tỉnh Đoàn Khánh Hòa chịu trách nhiệm tổ chức giao ban định kỳ hàng quý công tác Đoàn, Hội đối với các Đoàn trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường Dân tộc nội trú ...

2. Các Phòng Giáo dục & Đào tạo và Đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động xây dựng kế hoạch liên tịch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động thuộc Chương trình phối hợp này; Định kỳ hàng tháng, hàng quý lãnh đạo hai cơ quan tổ chức giao ban với cán bộ phụ trách Đoàn - Hội - Đội tại cơ sở để nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời báo cáo về Sở giáo dục & Đào tạo và Tỉnh Đoàn để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

- Cụ thể hóa Chương trình phối hợp phù hợp với đặc thù điều kiện tình hình của từng địa phương, đơn vị bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình phối hợp, tập huấn cán bộ, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

- Phòng Giáo dục & Đào tạo và Đoàn thanh niên các huyện, thị, thành phố cần thống nhất phối hợp trong chỉ đạo và triển khai thực hiện đối với các hội thi trong năm học 2010-2011.

- Các Phòng Giáo dục & Đào tạo và Đoàn thanh niên các huyện, thị, thành phố duy trì công tác giao ban hàng tháng hoạt động Đội đối với các trường Tiểu học, THCS, THPT (có cấp 2).

- Các Phòng Giáo dục & Đào tạo, các huyện, thị xã, thành Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQ-BGDĐT-TƯĐTN ngày 28/03/2008 và Chương trình phối hợp năm học 2010-2011; kết quả thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường; đề xuất các sáng kiến, giải pháp, các mô hình hoạt động có hiệu quả thực hiện Nghị quyết liên tịch.

Trong quá trình thực hiện chương trình liên tịch này, nếu có những hoạt động phát sinh theo chỉ đạo của các cấp, Sở Giáo dục & Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa sẽ họp bàn giao cho bộ phận chuyên môn phối hợp thực hiện.

3. Chế độ thông tin báo cáo:

- Chương trình phối hợp năm học 2010 - 2011 của đơn vị: gửi trước ngày 15/9/2010.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp năm học 2010-2011 về Sở Giáo dục & Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa (Ban Thanh thiếu nhi - Trường học tỉnh Đoàn Khánh Hòa - 06 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang) trước ngày 05/06/2011.

Lãnh đạo các đơn vị liên quan của Sở Giáo dục & Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa, các Phòng Giáo dục & Đào tạo, Đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chương trình phối hợp này.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bí thư

Phó Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Mừng

 

Nơi nhận:

- TƯ Đoàn (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (b/c);

- Các huyện, thị, thành Đoàn;

- Các Phòng GD&ĐT;

- Lưu VP. Ban TTN - TH.

Lê Tuấn Tứ


we love nha trangwe love nha trang