Chương trình tập huấn giáo viên - tổng phụ trách tỉnh Khánh Hòa năm học 2010-2011

14

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Phụ trách

Chuẩn bị

Ngày thứ nhất 22/9/2010

8g00 - 10g

Tổng kết công tác Đội trong trường học và triển khai chương trình năm học 2010 - 2010

Hội trường Tỉnh Đoàn

Đ/c T.Hưng, ban TTN-TH, VP Tỉnh Đoàn

Trang trí, tài liệu, mời thường trực Hội đồng Đội huyện thị thành phố và toàn thể học viên lớp tập huấn

9g30 - 11g

Tập trung làm công tác tổ chức, phát tài liêu

Tiền sảnh Hội trường Tỉnh Đoàn

Thường trực Hội đồng Đội tỉnh

Nộp kinh phí tài liệu, Cấp hiệu và còi chỉ huy, dự kiến thành lập liên đội tạm thời, …

1g30 -2g30

Khai mạc lớp tập huấn

Thành lập Liên đội tạm thời

Hội trường Tỉnh Đoàn

BTC lớp và đ/c Thiện

Kịch bản, quyết định.

3g00-17g00

Giải đáp thắc mắc trong hoạt động Đội.

Triển khai một số hoạt động trọng tâm trong năm học 2010-2011.

Hội trường Tỉnh Đoàn

- Sở giáo dục & Đào tạo và Tỉnh Đoàn

 

Ngày thứ hai 23/9/2010

7g30 - 8g00

Ôn và tập một số bài hát truyền thống Đội

Hội trường Tỉnh Đoàn

đ/c Cầu Nhà thiếu nhi + Hội đồng Đội thành phố

Máy CD. Đĩa nhạc, âm thanh

8g10 - 11g

Tọa đàm 03 chủ đề

Hội trường Tỉnh Đoàn

Chủ trì và thư ký (Đ/c Hưng, Lin - NTN,  Hùng - TT HĐĐ)

Sắp xếp bàn ghế hình chữ U, máy chiếu, In phiếu góp ý…

14g00-17h00

Hướng dẫn nội dung Phụ trách sao

 

Hội trường tỉnh Đoàn

Cô Vân giảng viên trường CĐSP Nha Trang

Tài liệu

Ngày thứ ba 24/9/2010

7g - 10g30

Hướng dẫn trò chơi nhỏ, trò chơi dân gian

Hội trường tỉnh Đoàn

Đ/c Thành NTN

 

14g00 - 17g00

Ôn và tập các bài hát, múa quy định

NTN Tỉnh

đ/c Cầu +Hội đồng Đội thành phố Nha Trang

Máy CD. Đĩa nhạc, âm thanh

17g30- 19g30

Tổng kết lớp tập huấn

Hội Trường tỉnh Đoàn

BTC lớp học

 

Ngày thứ tư 25/9/2010

các đoàn về lại địa phương

 

BAN TỔ CHỨC                    

DIỄN GIẢI:

 

- Dự kiến BCH lớp liên đội lớp tập huấn gồm: 06 người. A. Thiện - LĐ trưởng, 02 LĐP (Cam Ranh và Vạn Ninh), các đơn vị DK, NH và Cam Lâm là UV kiêm chi đội trưởng

- Chia làm 3 chi đội: Chi đội 1: THCS Khánh Vĩnh và THCS Khánh Sơn + Ninh Hòa + Nha Trang; Chi đội 2: Tiểu học Khánh Vĩnh + Vạn Ninh + Diên Khánh; Chi đội 3: Tiểu học Khánh Sơn + Cam Lâm + Cam Ranh.

- Công tác chuẩn bị cần chú ý:

+ Tài liệu phô tô cần lưu ý có: thiết kế buổi sinh hoạt sao theo chủ điểm và Giáo án tập huấn BCH.

+ Đại biểu mời cho từng nội dung bổ sung thêm cho phù hợp.

 

we love nha trangwe love nha trang