Chuyện của các bé

11

Buổi trưa, giọng đọc bài ê a của một cậu bé vang lên:
- Nguyên nhân, sách giáo khoa. Ý nghĩa, sách giáo khoa.
Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:
- Bài học gì lạ vậy hả con?
- Thì con chép lại trên bảng của cô, rồi học thuộc lòng mà.
- ?!
- Nếu anh có 3 tỉ, anh có biếu tôi 1 tỉ không?
- Có chứ.
- Nếu anh có 3 miếng đất, anh có biếu tôi 1 không?
- Dĩ nhiên.
- Vậy, nếu anh có 3 tờ báo, anh có biếu tôi 1 tờ không?
- Không thể! Vì… báo thì tôi có thật.

we love nha trangwe love nha trang