Chuyện của các bé

8

Buổi trưa, giọng đọc bài ê a của một cậu bé vang lên:
– Nguyên nhân, sách giáo khoa. Ý nghĩa, sách giáo khoa.
Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:
– Bài học gì lạ vậy hả con?
– Thì con chép lại trên bảng của cô, rồi học thuộc lòng mà.
– ?!
– Nếu anh có 3 tỉ, anh có biếu tôi 1 tỉ không?
– Có chứ.
– Nếu anh có 3 miếng đất, anh có biếu tôi 1 không?
– Dĩ nhiên.
– Vậy, nếu anh có 3 tờ báo, anh có biếu tôi 1 tờ không?
– Không thể! Vì… báo thì tôi có thật.

we love nha trang