CỜ - HUY HIỆU - HỘI CA

101
    Cờ Đội
 

 

 

      -   Nền đỏ.

 

      -   Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

 

      -   Ở giữa có hình huy hiệu Đội.

 
 

      -   Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

 
 

    Huy Hiệu

 

huyhieudoi 1 - CỜ - HUY HIỆU - HỘI CA
 

 

      

 
 

       -  Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.

 
 

        Khẩu hiệu Đội :

 

                      “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa

 

                       Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại : Sẵn sàng!”.

 
 

                     -    Khăn quàng : bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân có đường cao bằng một phần

 
 

  (1/4) cạnh đáy. (Đường cao 0,25 m và cạnh đáy 1 m).

 
 

    Đội Ca

 

 

bai20hat 1 - CỜ - HUY HIỆU - HỘI CA

 

 
we love nha trangwe love nha trang