CỜ – HUY HIỆU – HỘI CA

76
    Cờ Đội

 

 

 

      –   Nền đỏ.

 

      –   Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

 

      –   Ở giữa có hình huy hiệu Đội.

 
 

      –   Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

 
 

    Huy Hiệu

 

CỜ - HUY HIỆU - HỘI CA

 

 

      

 
 

       –  Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.

 
 

        Khẩu hiệu Đội :

 

                      “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa

 

                       Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại : Sẵn sàng!”.

 
 

                     –    Khăn quàng : bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân có đường cao bằng một phần

 
 

  (1/4) cạnh đáy. (Đường cao 0,25 m và cạnh đáy 1 m).

 
 

    Đội Ca

 

 

CỜ - HUY HIỆU - HỘI CA

 

 
we love nha trang