Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

25
Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chiều 26/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

 
ttxvn baucuBCH - Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: TTXVN)
 

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

 
 

​Danh sách Ủy viên Trung ương chính thức:

 
 

1. NGUYỄN HOÀNG ANH

 

2. CHU NGỌC ANH

 

3. NGUYỄN THÚY ANH

 

4. TRẦN TUẤN ANH

 

5. NGUYỄN XUÂN ANH

 

6. HÀ BAN

 

7. NGUYỄN HÒA BÌNH

 

8. TRƯƠNG HÒA BÌNH

 

9. DƯƠNG THANH BÌNH

 

10. NGUYỄN THANH BÌNH

 

11. PHAN THANH BÌNH

 

12. NGUYỄN VĂN BÌNH

 

13. TẤT THÀNH CANG

 

14. BÙI MINH CHÂU

 

15. LÊ CHIÊM

 

16 HÀ NGỌC CHIẾN

 

17 NGUYỄN NHÂN CHIẾN

 

18 ĐỖ VĂN CHIẾN

 

19 TRỊNH VĂN CHIẾN

 

20 HOÀNG XUÂN CHIẾN

 

21 PHẠM MINH CHÍNH

 

22 MAI VĂN CHÍNH

 

23 NGUYỄN ĐỨC CHUNG

 

24 LÊ VIẾT CHỮ

 

25 NGUYỄN TÂN CƯƠNG

 

26 LƯƠNG CƯỜNG

 

27 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

 

28 TRẦN QUỐC CƯỜNG

 

29 BÙI VĂN CƯỜNG

 

30 PHAN VIỆT CƯỜNG

 

31 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

 

32 NGUYỄN VĂN DANH

 

33 NGUYỄN HỒNG DIÊN

 

34 LÊ DIỄN

 

35 NGUYỄN VĂN DU

 

36 ĐÀO NGỌC DUNG

 

37 NGUYỄN CHÍ DŨNG

 

38 TRỊNH ĐÌNH DŨNG

 

39 ĐINH TIẾN DŨNG

 

40 MAI TIẾN DŨNG

 

41 TRẦN TRÍ DŨNG

 

42 VÕ VĂN DŨNG

 

43 PHAN XUÂN DŨNG

 

44 LÊ XUÂN DUY

 

45 NGUYỄN QUANG DƯƠNG

 

46 VŨ ĐỨC ĐAM

 

47 HUỲNH THÀNH ĐẠT

 

48 NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

 

49 TRẦN ĐƠN

 

50 PHAN VĂN GIANG

 

51 NGUYỄN VĂN GIÀU

 

52 PHẠM HỒNG HÀ

 

53 TRẦN HỒNG HÀ

 

54 NGUYỄN THỊ THU HÀ

 

55 NGUYỄN ĐỨC HẢI

 

56 NGUYỄN THANH HẢI

 

57 HOÀNG TRUNG HẢI

 

58 BÙI VĂN HẢI

 

59 NGÔ THỊ THANH HẰNG

 

60 NGUYỄN MẠNH HIỂN

 

61 PHÙNG QUỐC HIỂN

 

62 BÙI THỊ MINH HOÀI

 

63 LÊ MINH HOAN

 

64 VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

 

65 NGUYỄN MẠNH HÙNG

 

66 NGUYỄN MẠNH HÙNG

 

67 LỮ VĂN HÙNG

 

68 NGUYỄN VĂN HÙNG

 

69 NGUYỄN VĂN HÙNG

 

70 ĐINH THẾ HUYNH

 

71 LÊ MINH HƯNG

 

72 THUẬN HỮU

 

73 LÊ MINH KHÁI

 

74 NGUYỄN ĐÌNH KHANG

 

75 TRẦN VIỆT KHOA

 

76 ĐIỂU KRÉ

 

77 NGUYỄN THẾ KỶ

 

78 HOÀNG THỊ THÚY LAN

 

79 TÔ LÂM

 

80 CHẨU VĂN LÂM

 

81 HẦU A LỀNH

 

82 NGÔ XUÂN LỊCH

 

83 NGUYỄN HỒNG LĨNH

 

84 LÊ THÀNH LONG

 

85 NGUYỄN ĐỨC LỢI

 

86 NGUYỄN VĂN LỢI

 

87 VÕ MINH LƯƠNG

 

88 UÔNG CHU LƯU

 

89 LÊ TRƯỜNG LƯU

 

90 TRƯƠNG THỊ MAI

 

91 PHAN VĂN MÃI

 

92 TRẦN THANH MẪN

 

93 PHẠM BÌNH MINH

 

94 TRẦN BÌNH MINH

 

95 CHÂU VĂN MINH

 

96 LẠI XUÂN MÔN

 

97 GIÀNG PÁO MỶ

 

98 PHẠM HOÀI NAM

 

99 NGUYỄN PHƯƠNG NAM

 

100 BÙI VĂN NAM

 

101 TRẦN VĂN NAM

 

102 NGUYỄN VĂN NÊN

 

103 LÊ THỊ NGA

 

104 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

 

105 NGUYỄN THANH NGHỊ

 

106 TRƯƠNG QUANG NGHĨA

 

107 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

108 PHÙNG XUÂN NHẠ

 

109 NGUYỄN THIỆN NHÂN

 

110 CAO ĐỨC PHÁT

 

111 ĐOÀN HỒNG PHONG

 

112 NGUYỄN THÀNH PHONG

 

113 TÒNG THỊ PHÓNG

 

114 HỒ ĐỨC PHỚC

 

115 NGUYỄN HẠNH PHÚC

 

116 NGUYỄN XUÂN PHÚC

 

117 VÕ VĂN PHUÔNG

 

118 TRẦN QUANG PHƯƠNG

 

119 TRẦN ĐẠI QUANG

 

120 HOÀNG ĐĂNG QUANG

 

121 LÊ HỒNG QUANG

 

122 TRẦN LƯU QUANG

 

123 LÊ THANH QUANG

 

124 HOÀNG BÌNH QUÂN

 

125 PHẠM VĂN RẠNH

 

126 TRẦN VĂN RÓN

 

127 VŨ HẢI SẢN

 

128 PHAN VĂN SÁU

 

129 LÊ ĐÌNH SƠN

 

130 BÙI THANH SƠN

 

131 NGUYỄN THANH SƠN

 

132 TRẦN VĂN SƠN

 

133 THÀO XUÂN SÙNG

 

134 ĐỖ TIẾN SỸ

 

135 LÊ VĨNH TÂN

 

136 NGUYỄN ĐỨC THANH

 

137 VŨ HỒNG THANH

 

138 LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

 

139 TRẦN SỸ THANH

 

140 NGUYỄN THỊ THANH

 

141 PHẠM VIẾT THANH

 

142 LÊ VĂN THÀNH

 

143 NGUYỄN VĂN THÀNH

 

144 ĐINH LA THĂNG

 

145 HUỲNH CHIẾN THẮNG

 

146 SƠN MINH THẮNG

 

147 NGUYỄN XUÂN THẮNG

 

148 NGUYỄN VĂN THỂ

 

149 NGUYỄN NGỌC THIỆN

 

150 ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH

 

151 LÊ THỊ THỦY

 

152 VÕ VĂN THƯỞNG

 

153 NGUYỄN XUÂN TIẾN

 

154 BÙI VĂN TỈNH

 

155 TRẦN QUỐC TỎ

 

156 PHẠM THỊ THANH TRÀ

 

157 PHAN ĐÌNH TRẠC

 

158 DƯƠNG VĂN TRANG

 

159 LÊ MINH TRÍ

 

160 NGUYỄN PHÚ TRỌNG

 

161 LÊ HOÀI TRUNG

 

162 TRẦN QUỐC TRUNG

 

163 ĐÀO VIỆT TRUNG

 

164 MAI TRỰC

 

165 BẾ XUÂN TRƯỜNG

 

166 TRẦN CẨM TÚ

 

167 TRƯƠNG MINH TUẤN

 

168 NGUYỄN THANH TÙNG

 

169 TRẦN VĂN TÚY

 

170 ĐỖ BÁ TỴ

 

171 HUỲNH TẤN VIỆT

 

172 VÕ TRỌNG VIỆT

 

173 NGUYỄN ĐẮC VINH

 

174 TRIỆU TÀI VINH

 

175 NGUYỄN CHÍ VỊNH

 

176 LÊ HUY VỊNH

 

177 NGUYỄN VĂN VỊNH

 

178 LÊ QUÝ VƯƠNG

 

179 TRẦN QUỐC VƯỢNG

 

180 VÕ THỊ ÁNH XUÂN

 
 

Danh sách Ủy viên Trung ương dự khuyết

 
 

1 NGUYỄN HỮU ĐÔNG

 

2 NGÔ ĐÔNG HẢI

 

3 NGUYỄN VĂN HIẾU

 

4 ĐOÀN MINH HUẤN

 

5 Y THANH HÀ NIÊ KDĂM

 

6 ĐẶNG QUỐC KHÁNH

 

7 ĐÀO HỒNG LAN

 

8 LÂM VĂN MẪN

 

9 HỒ VĂN NIÊN

 

10 NGUYỄN HẢI NINH

 

11 LÊ QUỐC PHONG

 

12 CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG

 

13 BÙI NHẬT QUANG

 

14 THÁI THANH QUÝ

 

15 BÙI CHÍ THÀNH

 

16 VŨ ĐẠI THẮNG

 

17 NGUYỄN VĂN THẮNG

 

18 NGUYỄN KHẮC TOÀN

 

19 LÊ QUANG TÙNG

 

20 BÙI THỊ QUỲNH VÂN

 

 

Nguồn TTXVN/Vietnam+/BA
we love nha trangwe love nha trang