Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

23
Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chiều 26/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: TTXVN)
 
Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
 
 
​Danh sách Ủy viên Trung ương chính thức:
 
 
1. NGUYỄN HOÀNG ANH
 
2. CHU NGỌC ANH
 
3. NGUYỄN THÚY ANH
 
4. TRẦN TUẤN ANH
 
5. NGUYỄN XUÂN ANH
 
6. HÀ BAN
 
7. NGUYỄN HÒA BÌNH
 
8. TRƯƠNG HÒA BÌNH
 
9. DƯƠNG THANH BÌNH
 
10. NGUYỄN THANH BÌNH
 
11. PHAN THANH BÌNH
 
12. NGUYỄN VĂN BÌNH
 
13. TẤT THÀNH CANG
 
14. BÙI MINH CHÂU
 
15. LÊ CHIÊM
 
16 HÀ NGỌC CHIẾN
 
17 NGUYỄN NHÂN CHIẾN
 
18 ĐỖ VĂN CHIẾN
 
19 TRỊNH VĂN CHIẾN
 
20 HOÀNG XUÂN CHIẾN
 
21 PHẠM MINH CHÍNH
 
22 MAI VĂN CHÍNH
 
23 NGUYỄN ĐỨC CHUNG
 
24 LÊ VIẾT CHỮ
 
25 NGUYỄN TÂN CƯƠNG
 
26 LƯƠNG CƯỜNG
 
27 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
 
28 TRẦN QUỐC CƯỜNG
 
29 BÙI VĂN CƯỜNG
 
30 PHAN VIỆT CƯỜNG
 
31 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
 
32 NGUYỄN VĂN DANH
 
33 NGUYỄN HỒNG DIÊN
 
34 LÊ DIỄN
 
35 NGUYỄN VĂN DU
 
36 ĐÀO NGỌC DUNG
 
37 NGUYỄN CHÍ DŨNG
 
38 TRỊNH ĐÌNH DŨNG
 
39 ĐINH TIẾN DŨNG
 
40 MAI TIẾN DŨNG
 
41 TRẦN TRÍ DŨNG
 
42 VÕ VĂN DŨNG
 
43 PHAN XUÂN DŨNG
 
44 LÊ XUÂN DUY
 
45 NGUYỄN QUANG DƯƠNG
 
46 VŨ ĐỨC ĐAM
 
47 HUỲNH THÀNH ĐẠT
 
48 NGUYỄN KHẮC ĐỊNH
 
49 TRẦN ĐƠN
 
50 PHAN VĂN GIANG
 
51 NGUYỄN VĂN GIÀU
 
52 PHẠM HỒNG HÀ
 
53 TRẦN HỒNG HÀ
 
54 NGUYỄN THỊ THU HÀ
 
55 NGUYỄN ĐỨC HẢI
 
56 NGUYỄN THANH HẢI
 
57 HOÀNG TRUNG HẢI
 
58 BÙI VĂN HẢI
 
59 NGÔ THỊ THANH HẰNG
 
60 NGUYỄN MẠNH HIỂN
 
61 PHÙNG QUỐC HIỂN
 
62 BÙI THỊ MINH HOÀI
 
63 LÊ MINH HOAN
 
64 VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
 
65 NGUYỄN MẠNH HÙNG
 
66 NGUYỄN MẠNH HÙNG
 
67 LỮ VĂN HÙNG
 
68 NGUYỄN VĂN HÙNG
 
69 NGUYỄN VĂN HÙNG
 
70 ĐINH THẾ HUYNH
 
71 LÊ MINH HƯNG
 
72 THUẬN HỮU
 
73 LÊ MINH KHÁI
 
74 NGUYỄN ĐÌNH KHANG
 
75 TRẦN VIỆT KHOA
 
76 ĐIỂU KRÉ
 
77 NGUYỄN THẾ KỶ
 
78 HOÀNG THỊ THÚY LAN
 
79 TÔ LÂM
 
80 CHẨU VĂN LÂM
 
81 HẦU A LỀNH
 
82 NGÔ XUÂN LỊCH
 
83 NGUYỄN HỒNG LĨNH
 
84 LÊ THÀNH LONG
 
85 NGUYỄN ĐỨC LỢI
 
86 NGUYỄN VĂN LỢI
 
87 VÕ MINH LƯƠNG
 
88 UÔNG CHU LƯU
 
89 LÊ TRƯỜNG LƯU
 
90 TRƯƠNG THỊ MAI
 
91 PHAN VĂN MÃI
 
92 TRẦN THANH MẪN
 
93 PHẠM BÌNH MINH
 
94 TRẦN BÌNH MINH
 
95 CHÂU VĂN MINH
 
96 LẠI XUÂN MÔN
 
97 GIÀNG PÁO MỶ
 
98 PHẠM HOÀI NAM
 
99 NGUYỄN PHƯƠNG NAM
 
100 BÙI VĂN NAM
 
101 TRẦN VĂN NAM
 
102 NGUYỄN VĂN NÊN
 
103 LÊ THỊ NGA
 
104 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
 
105 NGUYỄN THANH NGHỊ
 
106 TRƯƠNG QUANG NGHĨA
 
107 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
 
108 PHÙNG XUÂN NHẠ
 
109 NGUYỄN THIỆN NHÂN
 
110 CAO ĐỨC PHÁT
 
111 ĐOÀN HỒNG PHONG
 
112 NGUYỄN THÀNH PHONG
 
113 TÒNG THỊ PHÓNG
 
114 HỒ ĐỨC PHỚC
 
115 NGUYỄN HẠNH PHÚC
 
116 NGUYỄN XUÂN PHÚC
 
117 VÕ VĂN PHUÔNG
 
118 TRẦN QUANG PHƯƠNG
 
119 TRẦN ĐẠI QUANG
 
120 HOÀNG ĐĂNG QUANG
 
121 LÊ HỒNG QUANG
 
122 TRẦN LƯU QUANG
 
123 LÊ THANH QUANG
 
124 HOÀNG BÌNH QUÂN
 
125 PHẠM VĂN RẠNH
 
126 TRẦN VĂN RÓN
 
127 VŨ HẢI SẢN
 
128 PHAN VĂN SÁU
 
129 LÊ ĐÌNH SƠN
 
130 BÙI THANH SƠN
 
131 NGUYỄN THANH SƠN
 
132 TRẦN VĂN SƠN
 
133 THÀO XUÂN SÙNG
 
134 ĐỖ TIẾN SỸ
 
135 LÊ VĨNH TÂN
 
136 NGUYỄN ĐỨC THANH
 
137 VŨ HỒNG THANH
 
138 LÂM THỊ PHƯƠNG THANH
 
139 TRẦN SỸ THANH
 
140 NGUYỄN THỊ THANH
 
141 PHẠM VIẾT THANH
 
142 LÊ VĂN THÀNH
 
143 NGUYỄN VĂN THÀNH
 
144 ĐINH LA THĂNG
 
145 HUỲNH CHIẾN THẮNG
 
146 SƠN MINH THẮNG
 
147 NGUYỄN XUÂN THẮNG
 
148 NGUYỄN VĂN THỂ
 
149 NGUYỄN NGỌC THIỆN
 
150 ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH
 
151 LÊ THỊ THỦY
 
152 VÕ VĂN THƯỞNG
 
153 NGUYỄN XUÂN TIẾN
 
154 BÙI VĂN TỈNH
 
155 TRẦN QUỐC TỎ
 
156 PHẠM THỊ THANH TRÀ
 
157 PHAN ĐÌNH TRẠC
 
158 DƯƠNG VĂN TRANG
 
159 LÊ MINH TRÍ
 
160 NGUYỄN PHÚ TRỌNG
 
161 LÊ HOÀI TRUNG
 
162 TRẦN QUỐC TRUNG
 
163 ĐÀO VIỆT TRUNG
 
164 MAI TRỰC
 
165 BẾ XUÂN TRƯỜNG
 
166 TRẦN CẨM TÚ
 
167 TRƯƠNG MINH TUẤN
 
168 NGUYỄN THANH TÙNG
 
169 TRẦN VĂN TÚY
 
170 ĐỖ BÁ TỴ
 
171 HUỲNH TẤN VIỆT
 
172 VÕ TRỌNG VIỆT
 
173 NGUYỄN ĐẮC VINH
 
174 TRIỆU TÀI VINH
 
175 NGUYỄN CHÍ VỊNH
 
176 LÊ HUY VỊNH
 
177 NGUYỄN VĂN VỊNH
 
178 LÊ QUÝ VƯƠNG
 
179 TRẦN QUỐC VƯỢNG
 
180 VÕ THỊ ÁNH XUÂN
 
 
Danh sách Ủy viên Trung ương dự khuyết
 
 
1 NGUYỄN HỮU ĐÔNG
 
2 NGÔ ĐÔNG HẢI
 
3 NGUYỄN VĂN HIẾU
 
4 ĐOÀN MINH HUẤN
 
5 Y THANH HÀ NIÊ KDĂM
 
6 ĐẶNG QUỐC KHÁNH
 
7 ĐÀO HỒNG LAN
 
8 LÂM VĂN MẪN
 
9 HỒ VĂN NIÊN
 
10 NGUYỄN HẢI NINH
 
11 LÊ QUỐC PHONG
 
12 CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG
 
13 BÙI NHẬT QUANG
 
14 THÁI THANH QUÝ
 
15 BÙI CHÍ THÀNH
 
16 VŨ ĐẠI THẮNG
 
17 NGUYỄN VĂN THẮNG
 
18 NGUYỄN KHẮC TOÀN
 
19 LÊ QUANG TÙNG
 
20 BÙI THỊ QUỲNH VÂN
 

 

Nguồn TTXVN/Vietnam+/BA
we love nha trang