Công đoàn khối Mặt trận - Đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018

53

Sáng ngày 9/3, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Công đoàn khối Mặt trận - Đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thanh Phong,  Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chủ trì là đồng chí Trương Tấn Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn - đơn vị trưởng Khối năm 2018,  đại diện các đơn vị công đoàn Mặt trận - Đoàn thể trong tỉnh cũng về tham gia.

Hội nghị đã thông qua Bản đăng ký giao ước thi đua Khối năm 2018; thông qua Quy chế hoạt động khối năm 2018. Theo đó, khối đã thống nhất một số chỉ tiêu thi đua cụ thể trong năm 2018 như: 100%  Công đoàn cơ sở (CĐCS) phấn đấu đạt các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể đã đăng ký trong năm 2018; 100% CBCCVC, đoàn viên công đoàn được học tập, quán triệt các chủ trương, đương lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ công tác công đoàn; 100% CĐCS triển khai có hiệu quả phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động; 100% CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC đúng thời gian quy định; 100% CĐCS đơn vị, cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa; 100% đoàn viên, CBCCVC hưởng ứng các hoạt động xã hội, được chăm lo đảm bảo các quyền lợi về vật chất, tinh thần; 100% nữ CBCC đạt “Hai giỏi”; 100% CĐCS đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% CBCCVC đủ điều kiện được kết nạp đoàn viên Công đoàn.

images 2018 03 ky ket giao uoc thi dua mat tran doan the dsc 0233 c4bdf - Công đoàn khối Mặt trận - Đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018

Việc đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh trong các cơ quan Khối Mặt trận - Đoàn thể năm 2018 sẽ thực hiện dựa trên 4 tiêu chuẩn với 27 nội dung. Khối thi đua sẽ bình xét và chọn ra 3/6 đơn vị cao điểm nhất đề nghị CĐVC tỉnh tặng cờ (đơn vị có số điểm cao nhất) và tặng giấy khen (02 đơn vị có số điểm cao liền kề).

Bình Dương

 

we love nha trang