Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Năm học 2010 - 2011

30

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HÒA

* * *

Nha Trang, ngày    tháng 9 năm 2010

Số: 421 CT/HĐĐ 


CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi

Năm học 2010 - 2011

-------

Căn cứ Chương trình số 139 CT/HĐĐ ngày 10/8/2010 của Hội đồng Đội Trung ương về việc triển khai Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011 tập trung vào các nội dung sau:

I- TRỌNG TÂM CÔNG TÁC.

1- Xây dựng, triển khai các hoạt động cụ thể, những việc làm thiết thực tạo điều kiện cho thiếu nhi tìm hiểu về lịch sử của Đảng, của dân tộc, của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

2- Duy trì có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Đội; Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của thiếu nhi theo hướng đáp ứng được nhu cầu học tập; tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

3- Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX về "Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh", tập trung triển khai Nghị quyết 06 của BCH Trung ương Đoàn khoá IX về "Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng".

4- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chỉ huy đội các cấp; đảm bảo chất lượng đội viên; chú trọng công tác tham mưu xây dựng và phát triển Nhà thiếu nhi, sân chơi cho thiếu nhi; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng.

II- CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Vâng lời Bác dạy

Làm nghìn việc tốt,

Dâng Đảng quang vinh,

Mừng Đoàn vững mạnh.

III- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1- Bảy mươi mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước.

* Mục đích: Khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống và những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam.

* Nội dung và giải pháp:

- Đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi thông qua các hình thức: Hội diễn văn nghệ; giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống; Hội trại, các hoạt động về nguồn; thi tìm hiểu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về quê hương đất nước,... nhằm giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, con người và đặc biệt là bạn bè mình ở những nơi còn nhiều khó khăn...

- Hướng dẫn cho thiếu nhi tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", "Hành trình giáo dục truyền thống", cuộc vận động "Sưu tầm, giới thiệu, trưng bày các hiện vật lịch sử về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" và triển lãm "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 80 năm lớn mạnh cùng đất nước" do Trung ương Đoàn phát động.

- Phát động trong thiếu nhi toàn tỉnh phong trào thi đua "Bảy mươi mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước" với nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm cống hiến và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các diễn đàn "Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy", "Tự hào truyền thống Đội ta", "Yêu Sao, yêu Đội", "Tiến bước lên Đoàn", "Khăn quàng thắm mãi vai em"; Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, trao đổi thông tin trên các website, các blogs, forum...

- Duy trì và nhân rộng các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Đi tìm địa chỉ đỏ", "Vì điểm tựa tiền tiêu", "áo lụa tặng bà"... Hướng dẫn cho thiếu nhi tích cực tham gia công tác "Trần Quốc Toản", Tham gia tu sửa, làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sỹ; tích cực tham gia phong trào "Kế hoạch nhỏ" góp phần tôn tạo khu di tích lịch sử anh hùng Kim Đồng.

- Tiếp tục triển khai phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt" nhằm giáo dục đức hy sinh, lòng dũng cảm, khả năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật cho thiếu nhi, biết vâng lời người lớn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; Không nói tục chửi bậy, không nói trống không, gọi bạn xưng tôi, nhặt được của rơi trả lại người mất; tạo môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp.

2. Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai.

* Mục đích: Hướng dẫn cho thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập tích cực, khoa học; phát huy tinh thần chủ động, vượt khó vươn lên, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.

* Nội dung và giải pháp:

- Đa dạng hóa các mô hình học tập nhằm khuyến khích thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo; triển khai có hiệu quả phong trào "Vượt điểm 5, qua điểm 7, đạt điểm 10", "Hoa điểm tốt", "Vở sạch chữ đẹp"... Định hướng cho thiếu nhi ý thức "Vượt khó học tốt", "Học đều, học đủ, học chăm", "Học" đi đôi với "Hành", "Học thực chất - Thi nghiêm túc". Tổ chức cho các em đội viên lớn tham quan các làng nghề truyền thống, trường nghề, các cơ sở sản xuất, bước đầu định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai.

- Nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam"; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", "Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai"... nhằm tạo ra nhiều nguồn lực để trao học bổng, tặng đồ dùng học tập, quần áo, sách vở, phương tiện đến trường cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Nhân rộng mô hình các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ "Toán học", "Tin học", "Ngoại ngữ", "Nhà sử học nhỏ tuổi", "Nhà khoa học tương lai"... nhằm phát triển khả năng tư duy theo sở thích của các em; chú trọng hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ để giúp các em tiếp cận với các môn học có hiệu quả.

- Định hướng cho các em trong việc tiếp cận với các môn khoa học, phát huy khả năng sáng tạo trong các cuộc thi "Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI", "Tin học trẻ", "Hành trình khoa học", "Em yêu khoa học", "Ngày hội khám phá Internet".

- Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường, biết sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, sạch đẹp phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của bản thân.

3. Vui bước đến trường - Ươm ước mơ xanh.

* Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động giáo dục kỹ năng, các loại hình giáo dục kết hợp vui chơi và thực hành; khuyến khích thiếu nhi tham gia các hoạt động tập thể, cộng đồng, tham gia vui chơi giải trí, phát triển cả về thể chất và tinh thần.

* Nội dung và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai, tổ chức nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi như "Học kỳ quân đội", "Học từ thiên nhiên", "Học từ dân gian",... phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện phong trào "Thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực", "Vì màu xanh quê hương", "Trường em xanh - sạch - đẹp", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", ... xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường học, đường làng ngõ xóm, tham gia tu sửa làm mới các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu kết nghĩa, tương thân tương ái, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các quỹ học bổng: "Thiếu nhi nghèo vượt khó", "Nuôi heo đất vì bạn nghèo", " Học sinh nghèo hiếu học" ...; hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nghĩa như: "Ngôi nhà tình bạn", "Vì bạn nghèo hiếu học", "Hũ gạo tình thương", "Tấm áo tặng bạn", "Xe đạp giúp bạn đến trường" ...

- Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác văn học tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi sinh hoạt, phát triển năng lực, phát huy năng khiếu. Duy trì và phát huy hiệu quả các câu lạc bộ "Quyền trẻ em", "Phóng viên nhỏ", "Đội phát thanh măng non", "Đội tuyên truyền măng non"... đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Công ước quốc tế Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giáo dục...

- Tiếp tục tham mưu cụ thể hoá Nghị quyết 25 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; Nghị quyết 06 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng.

4. Xây Đội vững mạnh - Tiến bước lên Đoàn.

* Mục đích: Tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội viên, từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi. Chú trọng bồi dưỡng, tôn vinh đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội giỏi; củng cố hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội đồng Đội các cấp.

* Nội dung, giải pháp:

a- Công tác nhi đồng:

- Tập trung dành các điều kiện nguồn lực, con người cho công tác nhi đồng. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao. Triển khai có hiệu quả chương trình "Dự bị đội viên"; chuẩn hoá các danh hiệu thi đua theo chương trình "Dự bị đội viên".

- Nghiên cứu triển khai, đa dạng hoá, hấp dẫn hoá các hình thức sinh hoạt Sao thông qua đổi mới nội dung hoạt động Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học; áp dụng phương pháp "Trẻ với trẻ", phương pháp "Cùng tham gia", kết hợp với các giáo cụ trực quan hỗ trợ tạo sự sinh động cho các buổi sinh hoạt Sao.

- Tổ chức các cuộc thi: "Búp măng xinh", "Em là phụ trách Sao", "ai tài - ai khéo", "Sao vui của em",... tạo sân chơi, bồi dưỡng kiến thức, bước đầu giúp các em làm quen với các phong trào hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội.

- Quan tâm xã hội hoá công tác nhi đồng gắn với vận động các nguồn lực xã hội, sự quan tâm chăm lo của gia đình, xã hội dành cho lứa tuổi nhi đồng; đổi mới nội dung sinh hoạt Sao gắn với các vấn đề về giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh, nếp sống cho nhi đồng.

b- Công tác đội viên:

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên theo hướng giảm tải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của các đối tượng thiếu niên, nhi đồng và thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

- Chú trọng chất lượng đội viên mới kết nạp; tập trung bồi dưỡng đội viên lớn vào Đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn, 70 năm thành lập Đội và các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc.

- Làm tốt công tác bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, triển khai chương trình "Dự bị đoàn viên" theo hướng phù hợp thực tiễn cơ sở, tạo điều kiện cho sự phát triển vững chắc của tổ chức Đoàn, Đội.

c- Công tác xây dựng ban chỉ huy Liên, chi đội:

- Làm tốt công tác lựa chọn cán bộ chỉ huy Liên, chi đội. Xây dựng và nhân rộng các câu lạc bộ "Chỉ huy Đội". Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chỉ huy Đội.

- Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng nhân rộng các gương điển hình chỉ huy Đội giỏi thông qua các giải thưởng như tổ chức các cuộc thi: "Chỉ huy Đội giỏi", "Em là Phụ trách Sao", Liên hoan "Gặp mặt chỉ huy Đội giỏi" các cấp; "Thủ lĩnh trẻ tương lai", "Lãnh đạo trẻ tương lai"... qua đó bồi dưỡng kỹ năng, động viên, tuyên dương những gương cán bộ Đội tiêu biểu.

d- Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư:

- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, nhân rộng các mô hình hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi có hiệu quả ở địa bàn dân cư. Duy trì có hiệu quả các hình thức sinh hoạt: Câu lạc bộ sở thích, Đội tuyên truyền măng non, Tiếng kẻng học tập, Câu lạc bộ ông bà cháu...

- Tăng cường công tác tham mưu xây dựng và phát triển hệ thống Nhà thiếu nhi các cấp. Tích cực tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các tụ điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã phường, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè.

5. Khăn hồng tình nguyện - Chắp cánh yêu thương

* Mục đích: Xây dựng lực lượng phụ trách Đội giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình yêu trẻ. Tăng cường công tác tập huấn trang bị nghiệp vụ, kỹ năng công tác thiếu nhi cho đội ngũ phụ trách, nhất là cấp xã, phường. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách Đội. Từng bước đổi mới thực hiện tốt cơ chế chính sách với đội ngũ cán bộ phụ trách Đội.

* Nội dung và giải pháp:

a- Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách thiếu nhi:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội", nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình "Hội thi phụ trách giỏi", Câu lạc bộ "Phụ trách thiếu nhi", Câu lạc bộ "Phụ trách giỏi"; mô hình "Liên đội phụ trách "; "Những người phụ trách tình nguyện".

- Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Coi trọng các hình thức thi "Giáo viên - Tổng phụ trách giỏi", "Liên hoan gặp mặt phụ trách thiếu nhi giỏi","Chi Đoàn, đoàn viên phụ trách thiếu nhi giỏi" các cấp.

- Tiếp tục phối hợp, tham mưu cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi các cấp theo hướng gắn chặt quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Làm tốt công tác phối hợp với ngành giáo dục trong công tác bổ nhiệm tổng phụ trách Đội; đảm bảo cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người giáo viên - Tổng phụ trách; tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất trong thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

b- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội các cấp:

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng; Nâng cao chất lượng uỷ viên Hội đồng Đội các cấp. Quan tâm đào tạo, chuẩn hoá chức danh đội ngũ cán bộ Hội đồng Đội cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Tiếp tục tham mưu thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã. Tăng cường cơ sở vật chất và các nguồn lực đảm bảo cho Hội đồng Đội cấp xã hoạt động hiệu quả.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1- Cấp tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai chương trình năm học; tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Tập trung triển khai Nghị quyết 06 của BCH Trung ương Đoàn khoá IX về "Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng".

- Chỉ đạo các hoạt động chào mừng 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục phối hợp với các ban ngành liên quan làm tốt công bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

* Một số hoạt động tập trung toàn tỉnh:

- Tổ chức Hội thi Phụ trách sao giỏi

¬- Tổ chức đồng loạt đêm hội Trăng rằm - Tết Trung thu ở tất cả các cơ sở Đội trong toàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tuyên dương TPT Đội xuất sắc.

- Tổ chức gặp mặt, tọa đàm, học tập kinh nghiệm đối với lãnh đạo Hội đồng Đội, chuyên trách Đoàn Đội, đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách tiêu biểu ở các tỉnh bạn.

- Tổ chức lớp tập huấn Liên đội trưởng Khối trường THCS trong toàn tỉnh.

- Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011; Triển khai chương trình năm học 2011 - 2012.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2- Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011 của Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng chương trình năm học cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương.

- Tổ chức phát động chủ đề năm học gắn với Ngày hội khai trường.

- Có nội dung thi đua cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với tiêu chí thi đua năm học do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.

Thời gian các địa phương nộp báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011 về Hội đồng Đội tỉnh chậm nhất vào ngày 05/6/2011 (Tính theo dấu bưu điện). Các đơn vị không đảm bảo đúng tiến độ sẽ không được bình xét thi đua.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ tịch                      

Nơi nhận:

- HĐĐ TƯ (b/c)

- TT Tỉnh Đoàn;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Các UV HĐĐ;

- VP, các Ban tỉnh đoàn;

- BTV Đoàn, HĐĐ các huyện, thị, thành phố;

- Các Phòng GD&ĐT

- Nhà thiếu nhi tỉnh;

- Lưu HĐĐ.

Lê Trung Hưng              

we love nha trang