Công văn V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao giải thưởng Lương Định Của năm 2012

31

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                  

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA                              Khánh Hòa, ngày 06 tháng 09 năm 2012

                      ***                                            

          Số: 1478 CV/ĐTN

 “V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao

    giải thưởng Lương Định Của năm 2012”

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn

---------------------

        

 

Căn cứ Công văn số 1311/TWĐTN ngày 06/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Về việc "giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao giải thưởng Lương Định Của năm 2012"

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn tổ chức bình chọn giới thiệu thanh niên tiêu biểu để tham gia xét tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

 

1.Tiêu chuẩn

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức; có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

- Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề nông thôn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; được tổ chức Đoàn hoặc ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn giới thiệu.

 2. Số lượng thanh niên tiêu biểu và Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2012

2.1. Số lượng thanh niên tiêu biểu

Mỗi Huyện, Thị, Thành đoàn bình chọn và giới thiệu ít nhất 02 gương thanh niên tiêu biểu của địa phương để Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh đoàn xem xét trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng Trung ương quyết định.

2.2. Hồ sơ thanh niên tiêu biểu, gồm:

- Công văn đề nghị của Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành đoàn.

- Báo cáo thành tích cá nhân (viết theo mẫu gửi kèm) được bình xét có xác nhận của cấp uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi thanh niên đang sinh sống, photo giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận hoặc các văn bản được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền công nhận;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 (nền trắng, mặc áo thanh niên);

- Gửi kèm 5 - 7 ảnh màu: ảnh trang trại, mô hình sản xuất có hình ảnh của cá nhân, ảnh tham gia hoạt động Đoàn, Hội, tập thể minh tham gia...

- Đĩa VCD (nếu có) để minh họa những ý tưởng sáng tạo đã đạt giải trong các cuộc thi về nông nghiệp nông thôn khu vực toàn quốc và quốc tế; hình ảnh trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, hình ảnh hoạt động của cá nhân...

2.3 Thời hạn gửi Hồ sơ:

- Đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ về Tỉnh Đoàn Khánh Hòa (Qua Ban Thanh niên Công nhân, Nông thôn và Đô thị) trước ngày 25 tháng 09 năm 2011.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn tổ chức lựa chọn giới thiệu các gương thanh niên tiêu biểu nhất. Trong quá trình thực hiện có vần đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Ban Thanh niên Công nhân, Nông thôn và Đô thị - Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Điện Thoại: 0583.820111 hoặc 01682317176 (gặp Đ/c Đỗ Thị Kim Anh);Email: bantncnntdt@tinhdoankhanhhoa.org.vn

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Ban TNCNNT & ĐT.

Đã ký

 

                                                                                   

Nguyễn Trọng Trung

we love nha trangwe love nha trang