Đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Cam Hải Đông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

119

Ngày 08/3, Hội LHTN Việt Nam xã Cam Hải Đông tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự Đại hội có anh Lê Thanh Văn – Bí thư Huyện đoàn – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm; các anh chị lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các Đoàn thể chính trị, xã hội địa phương và 13 anh chị Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại hội đã thảo luận báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2014-2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp trên và hiệp thương cử Ủy ban Hội gồm 11 anh chị, trong đó: chị Lê Thị Ánh Phi được hiệp thương cử Chủ tịch Hội trực tiếp tại Đại hội. Hội nghị hiệp thương Ủy ban hội lần thứ nhất đã hiệp thương chọn cử anh Vũ Trần Hồng Nhân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội; Đại hội đã vinh dự mời anh Trần Nhất Luân – Phó Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội danh dự khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhân dịp Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân và UBND xã Cam Hải Đông tặng giấy khen cho 02 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Hoàng Dũng