Danh bạ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc

328

DANH SÁCH
Thông tin liên lạc cơ sở

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Địa chỉ mail

Cam Ranh

01

Cao Nho Trí

Bí thư

0985.232.059

thanhdoancamranh@yahoo.com.vn

ĐT: 0583.860.497

 

02

Lê Thị Anh HoàngP. Bí thư0989.274991

03

Lê Minh TríChuyên viên0989.822.800

Nha Trang

01

Nguyễn Chí AnhBí thư0983.020.919

thanhdoannhatrang@gmail.com

ĐT : 0583.822.077

 02

   

03

 

 

 

04

   

Vạn Ninh

1

Nguyễn Hữu Tuấn

Bí thư

0914 009.189

vanphongdoanvanninh@gmail.com

ĐT: 0583.840.347

2

   

3

Phạm Ngô Hưng

UV.BTV

0913 630.479

4

Phạm Kim Tùng

UV.BCH

0915 344.579

5

Võ Thị Bích Quyên

Chuyên viên

0919 601.379

Ninh Hòa

01

Phạm Cường Quốc

Bí thư

0905.738.033

 

Thidoanninhhoa453@gmail.com

ĐT: 0583.844.271

02

Nguyễn Trung Hiếu

Phó Bí thư

01699.032.631

 

03

Nguyễn Phú Ân

Phó Bí thư

0935.403.000

 

 

04

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

0935.361.556

 

05

Phạm Thị Hàn Giang

Chuyên viên

0982.433.877

 

06

Phạm Thị Thanh Mỹ

Chuyên viên

0905.074.305

 

 Khánh Vĩnh

1

Cao Thị Ngọc ThanhBí thư0988.784699

Hdkvkh373@gmail.com
ĐT: 0583.790.220

2Phan Đình TrọngPhó Bí thư0166.828.1844

3

 

 

 

4

Trần Văn Đạt

Chuyên viên

0982.256.646

5

Cao Xuân Thoại

Chuyên viên

0982.983.752

Khánh Sơn

01

Bùi Văn Vinh

Bí thư0982.269.009

 

huyendoankhanhson@gmail.com

ĐT: 0583.869.200

02

Huỳnh Mazsa

Phó Bí thư

0964.897.899

03

Cao Xuân Quang

Cán bộ

096.841.6616

04

Nguyễn Thị Bình

Cán bộ

0972.266.175

05

Mấu Thị Mộng Mơ

Cán bộ

01636.293.942

Diên Khánh

1

 Nguyễn Thắng Anh Minh

Bí thư

0905.649.217 

 

huyendoandk@gmail.com

ĐT: 0583.850.315

2

Trần Hạnh Huy

Phó Bí thư

0984.757.010

3

Lương Lê Thanh Vân

Phó Bí thư

0983.053.707

4

Phạm Khánh Xuân

UV. BTV

0977.632.998

5

Võ Mỹ Nhung

Cán bộ

0968.904.899

6

Nguyễn Xuân Huy

Cán bộ

01674.482.136

Cam Lâm

1

Lê Thanh Văn

Bí thư

0976.472.086

 

huyendoancamlam@gmail.com

SĐT: 0583.983.210

2

 

Phó Bí thư

 

3

   

4

   

5

   

Công an tỉnh

1

Đinh Quang Hưng

Bí thư

0905.369.669

0995.660.069

quanghung1711@yahoo.com

2

Nguyễn Trọng Tâm

Phó Bí thư

0996.707.808

3

Nguyễn Thế Truyền

Cán bộ

0996.708.351

4

Nguyễn Hồng Quân

Cán bộ

0996.682.972

Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh

1

Phạm Tiến

Bí thư

091 584 5929

doankhoidoanhnghiepkh@gmail.com

2

Tô Thị Tuyết NgânPhó Bí thư 

3

Nguyễn Ngọc Hải

Phó Bí thư

0905.111322

Đoàn khối các cơ quan tỉnh

01

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Bí thư

01693.978.308

doankhccqt@gmail.com

02

 

 

 

03

   

Biên Phòng

01

Bùi Văn Hoàng

Trợ lý TN

0166.5926090

haibienphongkh@gmail.com

Quân sự

01

Nguyễn Văn Bắc

 Trợ lý TN

0987.146.407

 

CĐ Nghề Nha Trang

01

Đỗ Như Đồng

Bí thư

0945158000

huuthan15@gmail.com

02

   

03

   

04

   

05

   

ĐH Thái Bình Dương

1

Đoàn Thị Thu ThươngBí thư0919.481.039

doanhoipou@gmail.com

2

   

ĐH Khánh Hòa

1

Lê Minh PhongBí thư09353257.206 

2

 

   

3

 

   

Cđ Du lịch Nha Trang

1

Phan Ngọc Hậu

Bí thư

01689926011

ntcdoanthanhnien@gmail.com

2

Lê Thị Nguyệt

Phó Bí thư

0947 072 064

3

Dương Thị Hồng Vân

Phó Bí thư

0979 427 750

Cđ SPTW Nha Trang

1

Nguyễn Hồng Tín

Bí thư

0985.503.176

 

tinnhatrangch18@gmail.com

2

Lâm Ngọc Bình

Phó Bí thư

0122.9977.447

3

Thái Văn Tài

Phó Bí thư

0168.9839.661

CĐ Y Tế Khánh Hòa

1

Nguyễn Huy ToànBí thư0122.556.9179 

2

    

3

    

4

    

ĐH Nha Trang

1

Nguyễn Thế Hân

Phó Bí thư

0975.964.605

 

2

   

3

   
we love nha trangwe love nha trang