Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên

82

Ngày 17-10, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Chủ trì hội thảo có đồng chí Võ Hoàn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn và bà Hoàng Thị Lệ Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Các đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, Thường trực các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cùng cán bộ, đoàn viên các cơ sở Đoàn, sinh viên các Đoàn trường học tham gia.

images hoi thao nckh 2013 - Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên
 Văn nghệ

Các đại biểu đã nghe báo cáo thực trạng phong trào học tập và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Võ Hoàn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Với vai trò phát huy xung kích sáng tạo, trong thời gian qua, Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều hoạt động phong trào nhằm động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Các phong trào học tập, các cuộc thi sáng tạo thường xuyên được tổ chức nhất là trong khối trường học. Hàng năm, Tỉnh đoàn phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các lớp chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên, trong đó tập trung vào đoàn viên, thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, trên website Tỉnh đoàn đã mở chuyên mục “Sáng tạo trẻ” nhằm giới thiệu, tôn vinh các tập thể, cá nhân có những sáng tạo, mô hình, công trình nghiên cứu khoa học hay…”. Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế thì số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế. Trong đó, một số khó khăn do thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học vốn đa dạng, phức tạp, nguy cơ rủi ro cao; việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ đòi hỏi cao về chuyên môn, kinh phí và thời gian thực hiện… Đồng chí Võ Hoàn Hải nhìn nhận: “Thực tế trong những năm qua, các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách của tỉnh và sự phối hợp của các đoàn viên, thanh niên các sở, ban, ngành, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh chưa nhiều; chưa có nhiều đoàn viên, thanh niên mạnh dạn làm chủ nhiệm đề tài”. Nguyên nhân chính của việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên còn nhiều hạn chế đó là: Thời gian qua, việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức; vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong việc định hướng học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cho đoàn viên, thanh niên còn mờ nhạt. Mặt khác, đa phần đoàn viên, thanh niên còn thờ ơ và chưa mạnh dạn tham gia nghiên cứu, khả năng tư duy và sáng tạo chưa cao, chưa có nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tế.

images DSCN0079 - Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên
Đồng chí Võ Hoàn Hải báo cáo thực trạng phong trào học tập và nghiên cứu ứng dụng KHCN của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tham luận của các đơn vị có những thành tựu nổi bật trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ như: “Đoàn viên, thanh niên Công ty Yến Sào Khánh Hòa với phong trào nghiên cứu khoa học”, “Đoàn viên, thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa”, “Những điển hình về sản xuất kinh doanh giỏi từ việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ của thanh niên huyện Cam Lâm”, “Đoàn viên Viễn thông Khánh Hòa với công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng sáng kiến kỹ thuật và đảm nhận thực hiện công trình thanh niên, góp phần phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh”… Phát biểu chia sẻ, các đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các bạn sinh viên đều tỏ rõ sự quan tâm đối với phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho thấy các bạn khá lúng túng với việc xác định đề tài gì cũng như việc bắt đầu từ đâu, làm thế nào để triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu…

images DSCN00611 - Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên
Đại biểu dự hội thảo chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong tham gia nghiên cứu KHCN

Trên cơ sở những khó khăn, hạn chế nhận thấy, các đại biểu đã có nhiều đề xuất, kiến nghị để đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên. Cụ thể, đối với tổ chức Đoàn cần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa của việc phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng các kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh và duy trì tốt hoạt động nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên; phát động tổ chức các mô hình, hoạt động lý thú, bổ ích để khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ nghiên cứu khoa học, làm chủ khoa học công nghệ. Tỉnh đoàn cần tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện tốt hơn về cơ chế chính sách và kinh phí hỗ trợ thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học; đề xuất cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị có cơ chế động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên thi đua nghiên cứu… Về phía Sở Khoa học và Công nghệ cũng cần tăng cường phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đoàn viên thanh niên; đồng thời, định hướng phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ của tỉnh trong thời gian tới trên cơ sở xác định những trọng tâm cụ thể để định hướng và tạo cơ sở, tiền đề cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu.

images hoi thao nckh 4 - Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên
Cán bộ, đoàn viên đóng góp ý kiến và bày tỏ sự quan tâm đối với hoạt động nghiên cứu KHCN

Kết luận hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Võ Hoàn Hải ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đại biểu cán bộ, đoàn viên. Đồng chí cho biết thời gian tới Tỉnh đoàn sẽ xây dựng văn bản gửi các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đề nghị tăng cường quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên. Hoạt động học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá hoạt động Đoàn; đồng thời, tích cực đẩy mạnh các hoạt động hội thảo, giao lưu học tập kinh nghiệm, nghiên cứu xây dựng mô hình Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học… Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, bà Hoàng Thị Lệ Hà cho biết, theo ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng định hướng cụ thể về hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong thời gian tới. Cùng với Tỉnh đoàn, Sở sẽ tham mưu đề xuất các cơ chế động viên đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn, đào tạo, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên cần tích cực chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ qua các thông tin đăng tải trên website hoặc liên hẹ trực tiếp các phòng chuyên môn của Sở để được hướng dẫn cụ thể.

Hội thảo lần này đã giúp các bạn đoàn viên, thanh niên có góc nhìn rộng mở hơn về hoạt động nghiên cứu khoa học; đồng thời, là dịp để tổ chức Đoàn Thanh niên và cơ quan chuyên môn là Sở Khoa học và Công nghệ nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, tiếp thêm ước mơ, hoài bão nghiên cứu khoa học cho các bạn trẻ.

Ngọc Thảo

we love nha trang