Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong đoàn viên, thanh niên

34

Ngày 10-10, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong đoàn viên, thanh niên”. Hơn 400 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trong Khối tham gia.

 images999237 DKHT - Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong đoàn viên, thanh niên
 Quang cảnh hội thảo

Các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận về kết quả nghiên cứu khoa học, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ của đoàn viên, thanh niên một số cơ quan, viện, trường trên địa bàn tỉnh; kết quả nghiên cứu khoa học các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Đại biểu cũng thảo luận các vấn đề: giải pháp tăng cường nghiên cứu khoa học và hướng dẫn quy trình, cách thức đăng ký, thực hiện đề tài khoa học và công nghệ; giải pháp, định hướng cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong đoàn viên, thanh niên…

Theo baokhanhhoa.com.vn

we love nha trangwe love nha trang