Đoàn cơ sở Trung đoàn 974 phát động phong trào thi đua cao điểm và 65 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng

29

Ngày 09/12/2016, BCH Đoàn cơ sở Trung đoàn 974/Đoàn Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thì đua cao điểm "65 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng", đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội (08/02/1952 - 08/02/2017).

Thực hiện phong trào thi đua cao điểm "65 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng", Đoàn viên thanh niên đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tập trung vào huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, học tập công tác tốt, đổi mới tác phương, phương pháp công tác, xây dựng tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh và của đơn vị. Phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN hoàn thành niệm vụ, trong đó có 90% hoàn thành tốt và xuất sắc. 100% tổ chức đoàn các cấp đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên cần đột phá làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp bách về môi trường sau lũ lụt…tại đơn vị và địa bàn đóng quân.

Nguyễn Văn Bắc/Quân sự tỉnh

 

we love nha trangwe love nha trang