Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2018

120

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối các cơ quan tỉnh năm 2018. Ngày 13-07-2018, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

Trong 06 tháng đầu năm 2018, tuổi trẻ Đoàn Khối đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, đạt được những kết quả tiêu biểu như: tổ chức thăm, khám bệnh cho hơn 500 lượt người dân, tặng hơn 1.500 suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…; thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Ninh Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh; công trình thanh niên “Khu tập thể dục thể thao cộng đồng” tại thị xã Ninh Hòa; “Tặng thẻ BHYT - Đồng hành cùng ngư dân trẻ” cho 20 hộ gia đình thanh niên ngư dân xã Ninh Vân,… tổng kinh phí thực hiện trên 500 triệu đồng. Trong thời gian tới, bám sát định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác của Đoàn 06 tháng cuối năm gắn với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “03 trách nhiệm”.

Trong giai đoạn hiện nay, sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ và sự phát triển vượt bậc của Internet, mạng xã hội làm cho các sự kiện, hiện tượng, thông tin lan truyền một cách nhanh chóng. Trong số đó có không ít các thông tin, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội thiếu tính chính thống, khó kiểm chứng, đã tác động không tốt đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trước tình hình đó, với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; phát huy tích cực và hiệu quả vai trò của tổ chức Đoàn trong trong công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên hiểu về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, về chủ quyền quốc gia và quan điểm của Đảng, của đất nước ta về các vấn đề thời sự hiện nay. Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức cho cán bộ Đoàn chủ chốt là Bí thư, Phó Bí thư 60 cơ sở Đoàn trực thuộc tập huấn định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là “Tăng cường đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet trong đó có mạng xã hội và cập nhật những điểm mới của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong công tác Đoàn hiện nay”, cập nhật các thông tin chính thống đăng tải trên các trang website, mạng xã hội do các cấp Đảng và Đoàn Thanh niên quản lý (như các trang của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Đoàn Khối,…). Qua đó, giúp các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền, quan tâm nắm bắt kịp thời và định hướng đúng đắn các vấn đề dư luận xã hội, về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Từ đó, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước.

2 3 - Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2018

3 - Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2018
Tập huấn định hướng dư luận xã hội trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh năm 2018

Hoàng Phước

we love nha trangwe love nha trang