Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: “Phiên tòa giả định” hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

179

Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 09/11/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn trường Đại học Nha Trang tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2018 cho hơn 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Với tình huống thực tế từ vụ án xét xử “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại thành phố Nha Trang, do các bạn đoàn viên Khối Nội chính và các bạn sinh viên trường Đại học Nha Trang tái hiện. Qua vụ án, đã giúp cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên thấy được sự nghiêm khắc của pháp luật đối với tội phạm ma túy, buôn bán trái phép chất ma túy và hiểu biết thêm về các tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Vụ án này đã được TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử và đã có hiệu lực pháp luật. Ngay sau phiên tòa, Ban Tổ chức đã giải đáp các câu hỏi thắc mắc về pháp luật cho các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Thông qua hoạt động, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên được nâng cao, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: “Phiên tòa giả định” hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 1