• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
17:02:04 30/07/2010

Các tồ chức thanh thiều niên Việt Nam

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam
Hội doanh nhân Trẻ Tp. Hồ Chí Minh ( trước đây là Hội các nhà doanh nghiệp trẻ TP. Hồ Chí Minh) được thành lập từ tháng 10/1994, là một tổ chức đầu tiên của các doanh nhân trẻ Việt Nam. Tôn chỉ của Hội là tập hợp các doanh nhân trẻ với mục đích cùng nhau lập thân, lập nghiệp và góp phần phát triển nền kinh tế đất nước


ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt nam
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội Sinh viên Việt Nam
Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giới sinh viên Việt Nam. Hội bao gồm những sinh viên Việt Nam đang học tại các trường đại học, Cao đẳng ở trong và ngoài nước có mục đích phấn đấu cho nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và vì những quyền hợp pháp của sinh viên.

 

Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

 

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Sinh viên VN

Xem 10759 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 19:57:31 03-19-2012