Đoàn trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổng kết hoạt động năm học 2017-2018

58

Đoàn Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên năm học 2017- 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Với mục đích đánh giá, tổng kết công tác Đoàn và kịp thời động viên khuyến khích những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học năm học vừa qua và triển khai các nhiệm vụ công tác đoàn trong năm học mới, tối ngày 25/10/2018 Đoàn trường CĐSP Trung ương Nha Trang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – phong trào sinh viên năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ánh Dương – ĐUV phụ trách thanh niên, đồng chí Nguyễn Hồng Tín – Bí thư đoàn trường, đồng chí Thái Văn Tài – Chủ tịch Hội sinh viên, cùng quý thầy cô giáo và đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên nhà trường.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn – phong trào thanh niêm năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 do đồng chí Lâm Ngọc Bình – Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Hồng Tín – Bí thư Đoàn trường trình bày. Báo cáo đã nêu bật những thành tích đáng ghi nhận của Đoàn Thanh niên nhà trường trong năm học 2017-2018 như: tích cực đổi mới các phương thức và hình thức tổ chức hoạt động; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; công tác tổ chức đoàn tham gia xây dựng Đảng; tổ chức nhiều chương trình hoạt động bổ ích thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên… Bên cạnh đó Báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại và phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Trong năm học 2018 – 2019, Đoàn Thanh niên Nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu: làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho sinh viên, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải quyết những quyền lợi cho đoàn viên thanh niên; hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên; đồng hành với sinh viên trong nghiên cứu khoa học; phát động xây dựng nếp sống văn minh trong đoàn viên thanh niên; phát huy tốt vai trò của cán bộ đoàn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; duy trì và phát huy những phong trào tình nguyện như Hiến máu, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bảo vệ môi trường,…

Hội nghị cũng  đã thảo luận sôi nỗi với nhiều vấn đề quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên được các bạn đoàn viên thanh niên đưa ra như: phong trào tình nguyện, nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ đội nhóm, phong trào văn nghệ, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh … đã thể hiện quyết tâm xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh niên vững mạnh trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ánh Dương – ĐUV phụ trách thanh niên cũng nhấn mạnh: Năm học 2017 – 2018 công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã đạt nhiều thành tích quan trọng trên các mặt công tác. Đồng chí đã chỉ ra một số nội dung trọng tâm mà Đoàn trường cần thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, đồng hành với đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng đoàn và tham gia xây dựng Đảng… đồng chí cũng tin tưởng trong năm học 2018 -2019  BCH Đoàn trường và các chi đoàn trực thuộc tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, tại Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn trường đã trao 13 giấy khen cho 02 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018.

Đoàn trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổng kết hoạt động năm học 2017-2018 1 Đoàn trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổng kết hoạt động năm học 2017-2018 2

Trần Công Huân