Đội viên tìm hiểu bản sắc văn hóa của người raglay

34

Nhằm giúp học sinh hiểu hơn về truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc raglay. Ngày 30/01, Liên đội trường THCS Ba cụm Bắc – Huyện Khánh Sơn đã tổ chức chuyên đề “Đội viên tìm hiểu bản sắc văn hóa của người raglay”, Tham dự hoạt động có Cô Nguyễn Thị Hải – Hiệu trưởng và Thầy Bùi Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể các thầy cô giáo tham gia giảng dạy tại trường THCS Ba Cụm Bắc và thu hút sự tham gia của hơn 100 em đội viên, học sinh. Tại hoạt động các em đội viên, học sinh đã được nghe Cô Mấu Thị Dở – Giáo viên TPT Đội triển khai các chuyên đề về truyền thống bản sắc, văn hóa của người raglay”. Qua hoạt động giúp cho Đội viên, học sinh hiểu được tầm quan trọng, vai trò của việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người raglay trong cuộc sống hiện nay.

images_2018_02_tim_hieu_van_hoa_nguoi_raglay_27164120_181833779255165_898934833376210376_o_ee3c3 Đội viên tìm hiểu bản sắc văn hóa của người raglay

we love nha trang