Giao ban báo cáo viên quý IV/2016

57

Chiều 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức buổi họp giao ban báo cáo viên Tỉnh đoàn quý IV/2016.

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn đã đã thông báo về kết quả công tác tuyên truyền và công tác báo cáo viên trong quý III; đồng thời nêu ra các nội dung tuyên truyền trọng tâm trong quý IV mà báo cáo viên cần tập trung như: Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khóa XVII); kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI; tuyên truyền Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 30/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 14-CTr/TĐTN-BTG ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình hành động số 13-CTr/TĐTN-BTG ngày 06/5/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; tuyên truyền các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành về 03 vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020 (Nha Trang, khu vực Vịnh Cam Ranh và Khu kinh tế Vân Phong); Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020; Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN và nhân dân các vấn đề liên quan tới biển, đảo; những đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với các vấn đề liên quan đến biển, đảo; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, tuyên truyền các ngày kỷ niệm diễn ra trong quý IV như: 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 – 01/10/2016), 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016), 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh (18/10/1946 – 18/10/2016), 71 năm Nha Trang – Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 – 23/10/2016), 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2016), 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016) và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2016)

Các đồng chí báo cáo viên cũng trao đổi, thảo luận một số vấn đề, giải pháp đẩy mạnh công tác báo cáo viên trong thời gian đến.

 

BTG