Hỗ trợ gần 1.000 sinh viên gặp khó khăn; Huy động hàng nghìn đoàn viên tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

30

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường chung tay khắc phục hậu quả sau bão

Đoàn Thanh niên (TN) và Hội Sinh viên (SV) Trường đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khắc phục hậu quả sau bão và chia sẻ khó khăn với SV là con em các gia đình bị thiệt hại nặng trong trận bão số 12.17112004575320DTN 1 - Hỗ trợ gần 1.000 sinh viên gặp khó khăn; Huy động hàng nghìn đoàn viên tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

Ngay sau bão, Đoàn TN và Hội SV Trường đã tổ chức phát mì tôm, nước uống và phiếu ăn cho gần 1.000 SV là con em các gia đình bị thiệt hại nặng do bão. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 100 triệu đồng, số tiền do cán bộ, giảng viên của Nhà trường và các nhà hảo tâm ủng hộ. Sự hỗ trợ kịp thời trên đã góp phần chia sẻ khó khăn, động viên SV nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

DTN 2 - Hỗ trợ gần 1.000 sinh viên gặp khó khăn; Huy động hàng nghìn đoàn viên tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

DTN 3 - Hỗ trợ gần 1.000 sinh viên gặp khó khăn; Huy động hàng nghìn đoàn viên tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

SV gặp khó khăn nhận hỗ trợ

Bên cạnh đó, Đoàn TN và Hội SV Trường còn huy động hàng nghìn đoàn viên, SV tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác trong khuôn viên trường và trên các tuyến đường, bãi biển ở TP. Nha Trang.

DTN 4 - Hỗ trợ gần 1.000 sinh viên gặp khó khăn; Huy động hàng nghìn đoàn viên tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

DTN 6 - Hỗ trợ gần 1.000 sinh viên gặp khó khăn; Huy động hàng nghìn đoàn viên tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

Đoàn viên, SV tham gia khắc phục hậu quả sau bão

we love nha trang