Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Tỉnh đoàn lần thứ 2 khóa XI nhiệm kỳ 2017 – 2022

58

Sáng ngày 01/12/2017, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Tỉnh đoàn lần thứ 2 khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư  Tỉnh đoàn chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và góp ý các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; Quy chế hoạt động của BCH Tỉnh đoàn khóa XI và Quyết định phân công nhiệm vụ Ủy viên BCH Tỉnh đoàn khóa XI; Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XI và phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XI; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng đội tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hội nghị cũng thảo luận và thông qua chương trình làm việc toàn khóa của BCH Tỉnh đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong nhiệm kỳ, BCH Tỉnh đoàn sẽ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các Đề án hỗ trợ thanh niên khời nghiệp, Đề án cử cán bộ Đoàn đi đào tạo thực tế tại cơ sở, Đề án Đoàn Thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đề án quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi và định hướng dư luận thông qua mạng xã hội, Đề án Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, Đề án thành lập trung tâm hỗ trợ thanh niên Khánh Hòa; triển khai các Công trình thanh niên cấp tỉnh như “Thắp sáng đường quê”; “Thắp sáng đảo xa”, “Trường Sa xanh”, “Khu tập thể dục cộng đồng”; “Nước sạch cho em”…

images_2017_hop_bch_tinhd_doan_lan_ii_khoa_xi_hop_bch_tinh_doan_lan_thu_ii_khoa_xi_48f41 Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Tỉnh đoàn lần thứ 2 khóa XI nhiệm kỳ 2017 - 2022  Bình Dương

we love nha trang