Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ 2

76

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Chiều ngày 06/5, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Tham gia Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Hội nghị thống nhất các nội dung: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, khóa III; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa III; Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa III; Thông qua Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa III; Phương hướng, nhiệm vụ công tác Kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng dẫn triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 – 2023.