100% cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và tổng kết công tác Đoàn và phong trào SV năm học 2016-2017

78

Ngày 26/12, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tổng kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Tấn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội diễn ra từ ngày 10 đến13/12/2017 tại Thủ đô Hà Nội với 999 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham dự. Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022;  Đại hội đã tín nhiệm bầu 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trúng cử Ban Chấp hành với 964/999 phiếu tín nhiệm (đạt 96,59%). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa XI đã bầu 31 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; bầu 04 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XI; bầu đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X: Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, bày tỏ mong muốn các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ:

Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

Hai là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 

images 2017 tong ket doa truong hoc dsc 0464 a1568 - 100% cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và tổng kết công tác Đoàn và phong trào SV năm học 2016-2017

images 2017 tong ket doa truong hoc dsc 0465   copy 0aa5b - 100% cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và tổng kết công tác Đoàn và phong trào SV năm học 2016-2017

Đồng chí Trương Tấn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc

Hội nghị cũng đã tổng kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017. Tỉnh đoàn khen thưởng 12 tập thể, 30 cá nhân; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khen thưởng 8 tập thể, 8 cá nhân; Trung ương Đoàn khen thưởng 9 tập thể, 11 cá nhân; Hội Sinh viên Việt Nam khen thưởng 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017.

images 2017 tong ket doa truong hoc dsc 0481   copy b9f81 - 100% cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và tổng kết công tác Đoàn và phong trào SV năm học 2016-2017images 2017 tong ket doa truong hoc dsc 0487   copy d2b4b - 100% cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và tổng kết công tác Đoàn và phong trào SV năm học 2016-2017images 2017 tong ket doa truong hoc dsc 0489   copy 7ddfa - 100% cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và tổng kết công tác Đoàn và phong trào SV năm học 2016-2017

Bình Dương

we love nha trangwe love nha trang