Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

123

Ngày 07/4, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam các trường Đại học, Cao đẳng; Liên Chi hội trưởng, cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam các trường Đại học, Cao đẳng.      Các chuyên đề của Hội nghị bao gồm:

Chuyên đề phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 – 2023;
Chuyên đề “Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên Việt Nam”;
Chuyên đề “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”.

Qua Hội nghị giúp cho cán bộ, hội viên, sinh viên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết.