CAM LÂM: Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

94

Ngày 27/9, tại Hội trường Mặt trận - Đoàn thể huyện, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị giao ban cơ sở và lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn và Hội LHTN Việt Nam huyện đã tổ chức lấy ý kiến các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc sau khi đã triển khai lấy ý kiến tại địa phương, đơn vị. Qua đó, các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến về việc sửa đổi Luật Thanh niên như: Tại Chương 2, việc quy định quyền và nghĩa vụ của thanh niên còn quy định chung, chưa tách biệt; hạ thấp độ tuổi và căn cứ vào mức độ vi phạm pháp luật của thanh niên để áp dụng khung xử phạt; cần có những chính sách đãi ngộ đối với thanh niên vùng sâu, vùng xa….
Đồng thời, các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc trên địa bàn toàn huyện đã báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn, Hội tháng 9 và triển khai phương hướng hoạt động tháng 10/2018, đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, các đề xuất kiến nghị của các cơ sở Đoàn, Hội với Đoàn Thanh niên và Hội LHTN Việt Nam huyện.

dsc02426 - CAM LÂM: Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.dsc02430 - CAM LÂM: Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.dsc02431 - CAM LÂM: Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.dsc02432 - CAM LÂM: Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

we love nha trangwe love nha trang