Hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI

94

Sáng ngày 20/4, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022; học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động cuộc thi “Thanh niên với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI”.

Đồng chí Bùi Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, báo cáo viên Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã thông tin về kết quả Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI; các nội dung chuyên đề công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022. Đồng thời, phát động  Cuộc  thi  trực tuyến “ Đoàn viên thanh niên với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”. Cuộc thi sẽ diễn ra đến ngày 20/6/2018 với 4 đợt thi, mỗi đó bao gồm 4 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung liên quan đến Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI.

images 2018 04 quan triet nghi quyet 2 2e21f - Hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI
Lãnh đạo các đơn vị tham gia phát động cuộc thi “Thanh niên với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI”

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trung Triều - Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, báo cáo viên Tỉnh đoàn thông tin chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong việc tuyên truyền, đẩy mạnh học  tập và  làmĐạ  theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh.  Đồng thời, tuyên truyền, quán triệt và đẩy mạnh triển  khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên; từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống../.

images 2018 04 quan triet nghi quyet 3 d2aeb - Hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI
 Đồng chí Bùi Hoài Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo chuyên đề công tác giáo dục của Đoàn

images 2018 04 quan triet nghi quyet 4 60f9b - Hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI

 

Bình Dương

we love nha trang