Hướng dẫn Triển khai chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Khánh Hòa năm học 2011 - 2112

40

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 61/ HD - ĐTN

 

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 10 năm 2011

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN

 

Triển khai chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Khánh Hòa

 

năm học 2011 - 2112

 

-----------------

 

 

 

            Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2011 - 2012;

 

          Thực hiện hướng dẫn Số: 134 HD/TNTH, ngày 7/10/2011 của Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn về việc triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” năm học 2011 - 2012. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hòa hướng dẫn triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Khánh Hòa” năm học 2011 - 2012, cụ thể như sau:

 

          1. Tiếp tục tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các khách mời là những nhân vật thành đạt, nổi tiếng trên các lĩnh vực với thanh niên, học sinh, sinh viên.

 

          - Mời các nhân vật thành đạt nổi tiếng trên các lĩnh vực là người có uy tín, ảnh hưởng với học sinh, sinh viên giao lưu chia sẻ về ước mơ, hoài bão và nuôi dưỡng ước mơ thành hiện thực.

 

          - Mời các bạn nguyên là học sinh, sinh viên tại trường, tại địa phương có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng”; học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”; học sinh đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”, giải thưởng “Lý Tự Trọng” giao lưu, chia sẻ về kinh nghiệm, phương pháp học tập.

 

          - Mời các anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang tại địa phương chia sẻ và giao lưu với các bạn học sinh, sinh viên về kinh nghiệm sống, làm việc, nghị lực vượt qua khó khăn…

 

          - Khuyến khích các hình thức, cách làm sáng tạo, hấp dẫn, thu hút học sinh, sinh viên tham gia.

 

          2. Tổ chức cho thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi viết “Ước mơ sinh viên”.

 

          Chỉ đạo tổ chức cho đoàn viên Thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi viết “Ước mơ sinh viên” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức. Đây là diễn đàn để học sinh, sinh viên chia sẻ ước mơ ấp ủ, khát vọng về cuộc sống, chia sẻ những dấu ấn sâu săc, những kỷ niệm đẹp về quá trình nuôi dưỡng ước mơ, biến ước mơ thành hiện thực.

 

3. Tiếp tục triển khai các nguồn lực để duy trì quỹ, học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Khánh Hòa”

 

          Các huyện, thị, thành đoàn; các Đoàn trường đại học, cao đẳng; Đoàn khối cơ quan tỉnh tiếp tục duy trì, huy động các nguồn lực, thành lập quỹ học bổng hoặc quỹ thắp sáng ước mơ để hỗ trợ, động viên các tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện, giúp các bạn có điều kiện được đến trường và thực hiện ước mơ.

 

          4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin báo cáo về chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Khánh hòa”.

 

          - Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình định kỳ tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ.

 

          - Đẩy mạnh việc viết tin, bài tuyên truyền về các hoạt động gia lưu Thắp sáng ước mơ, những tấm gương thanh niên, học sinh, sinh viên giàu nghị lực vươn lên thực hiện ước mơ.

 

          Ban thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn; các Đoàn trường đại học, cao đẳng; Đoàn khối cơ quan tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Khánh Hòa” năm học 2011 - 2012 tại các cơ sở Đoàn trường học. Báo cáo kết quả triển khai chương trình gắn với báo cáo sơ kết và tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2011 - 2012 gửi về Ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa - 06 Hoàng Hoa Thám  - Nha Trang. ĐT: 058.3822454. Email: minhhaitdkh@gmail.com .

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban TNTH TW Đoàn;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các huyện, thị, thành Đoàn;

Các Đoàn trường ĐH,CĐ;

Đoàn khối cơ quan tỉnh.

- Lưu VP, Ban TTN - TH

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Mừng

we love nha trangwe love nha trang