Huyện đoàn Cam Lâm: trao tặng nhà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Phước Ngọc

24

Ngày, 16/7/2011 Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức lễ Khởi công xây dựng công trình thanh niên “Nhà nhân ái” năm 2011 cho gia đình đồng chí Nguyễn Thị Phước Ngọc sinh năm 1987 - Phó Bí thư xã đoàn Cam phước Tây có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao tặng gia đình số tiền 25.000.000 đồng vận động quyên góp từ đoàn viên thanh niên, học sinh và các doanh nghiệp trên địa bạn huyện.

Đây là hoạt động phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc góp phần tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời chăm lo các đối tượng là gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Qua đó giáo dục đoàn viên thanh niên truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, hướng về cộng đồng, tạo uy tín và thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn đối với xã hội.

CTV Huyện đoàn Cam Lâm

we love nha trang