Kế hoạch: V/v tổ chức vận động đóng góp, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung năm 2010

47

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 BCH TỈNH KHÁNH HÒA                         Nha Trang, ngày  13  tháng 10 năm 2010

            ***

   Số:  156 KH/ĐTN

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức vận động đóng góp, cứu trợ

đồng bào bị lũ lụt miền Trung năm 2010

——————–

Trong những ngày qua, tình hình mưa lớn dẫn đến tình trạng lũ lụt ở các tỉnh miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế…) gây thiệt hại rất lớn về người và của. Lũ đang chồng lên lũ, hàng chục nghìn ngôi nhà vẫn còn ngập trong biển nước hoặc bị cuốn trôi, đến nay đã có hơn 70 người chết và hàng trăm người bị thương, thiệt hại đến với đồng bào miền Trung tăng lên từng ngày. Nhằm thể hiện tình cảm, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa đối với đồng bào vùng lũ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa triển khai kế hoạch phát động đóng góp, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH

– Chia sẽ những khó khăn với đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong mùa mưa bão năm 2010.

– Nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

– Giúp cho đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn kết với nhau vượt qua mọi khó khăn..

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung:

– Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tích cực tổ chức vận động quyên góp kinh phí nhằm chia sẻ khó khăn với những người dân miền Trung, góp phần hỗ trợ đồng bào miền Trung sớm khắc phục gánh nặng thiên tai.

– Ban Thường vụ Đoàn khối trường học tăng cường nắm thông tin, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và giúp đỡ học sinh, sinh viên miền Trung có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bạn tiếp tục ổn định việc học tập tại trường. Tùy điều kiện cụ thể của từng trường hợp học sinh, sinh viên, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tham mưu cho Ban Giám hiệu trường gia hạn, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng lũ.

2. Hình thức:

– Tổ chức phát động, quyên góp lòng ghép trong các hoạt động của Đoàn.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ gây quỹ hướng về đồng bào bị thiên tai.

– Tổ chức phát động trong từng chi đoàn ở cơ sở.

* Chú ý: quyên góp bằng tiền mặt.

3. Thời gian:

– Tổ chức vận động quyên góp từ ngày 14/10 đến ngày 30/10/2010.

– Số tiền quyên góp gửi về văn phòng tỉnh Đoàn Khánh Hòa ( ĐC: 06 Hoàng Hoa Thám-Nha Trang; ĐT: 058 3822346) trước ngày 1/11/2010 để kịp thời hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung.

 

Đây là hoạt động mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò xung kích của các cấp bộ Đoàn-Hội-Đội đối với đồng bào miền Trung. Để công tác cứu trợ đúng thời điểm và kịp thời, Ban Thường vụ  Tỉnh Đoàn đề nghị Ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ                         

  (Đã ký)                        

Nơi nhận:

– TW: Ban TNCN NT&ĐT, VP;

– Các huyện, thị  thành đoàn

Và đoàn trực thuộc;

– Các ban tỉnh Đoàn;

– Lưu VP, Ban TNCN NT&ĐT

Hồ Văn Mừng         

we love nha trang