Lớp tập huấn cán bộ Đoàn năm 2018

433

Từ ngày 18 đến 21/6, tại trường Chính trị tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn năm 2018.

Dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí: Trương Tấn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Trần Hoàng Hà – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các Ban Tỉnh đoàn và các phòng, khoa Trường Chính trị tỉnh.

 

Tham dự lớp tập huấn có 180 học viên là cán bộ Đoàn đến từ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Trong thời gian lớp tập huấn diễn ra, các học viên được học các chuyên đề: Phương pháp củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn và tổ chức cơ sở, công tác tổ chức xây dựng đoàn cấp cơ sở, các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Đoàn khóa XI, công tác kiểm tra giám sát…; Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4  Khóa XII cùa Đảng; Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận, tình hình thế giới, trong nước; Quán triệt, tuyên truyền Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế của Việt Nam cho cán bộ đoàn; Công tác quản lý vận động thanh niên, tín đồ tôn giáo ở cơ sở đoàn; Công tác quản lý, phát triển nguồn vốn vay ủy thác tại cơ sở; công tác giáo dục pháp luật trong Thanh niên, tuyên truyền về phòng chống ma túy; công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và chống tại nạn thương tích đuối nước; kỹ năng viết tin bài, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…

Bình Dương

we love nha trangwe love nha trang