Khánh thành Công trình thanh niên “Khu thể dục thể thao cộng đồng” tại Tp. Cam Ranh

40

Ngày 28/9, Tỉnh đoàn tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Khu thể dục thể thao cộng đồng” tại công viên 18/10 thành phố Cam Ranh. Công trình với quy mô 10 dụng cụ tập thể dục tổng trị giá 130 triệu đồng do các đơn vị Khối Đoàn trực thuộc phối hợp với Thành đoàn Cam Ranh triển khai thực hiện.

Công trình với ý nghĩa nhằm đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với thanh niên nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong rèn luyện sức khỏe, thể chất; đồng thời góp phần xây dựng đô thị văn minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình, đồng chí Trương Tấn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn nêu cao vai trò xung kích và trách nhiệm trong tham gia xây dựng và phát triển đô thị quê hương Khánh Hòa nói riêng, xây dựng và phát triển quê hương Khánh Hòa nói chung. Kiên trì triển khai, phát triển “Phong trào thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI đã triển khai. Chú trọng thực hiện: Mỗi năm, mỗi huyện, thị, thành đoàn có ít nhất 01 công trình thanh niên cấp huyện; mỗi Đoàn xã, phường có ít nhất 01 công trình thanh niên cấp xã tham gia xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn đô thị tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị. Đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh  - An toàn”; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Định kỳ hằng tháng, hằng quý tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn đô thị...

Sỹ Quốc

we love nha trang