Khánh Vĩnh: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

97

Sáng ngày 17/5/2018 Ban Thường vụ Huyện đoàn Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Đồng chí Phan Đình Trọng - Phó Bí thư Huyện đoàn chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 

images 2018 05 kv quan triet nghi quyet dai hoi kv quan triet nghi quyet a8157 - Khánh Vĩnh: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm  2018

Quang cảnh Hội nghị

 

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và toàn tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Khánh Vĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó tập trung một số nội dung chính gồm: công tác tổ chức xây dựng Đoàn- Hội vững mạnh, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, các điểm mới của Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, các giải pháp đồng hành và hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên vùng nông thôn khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

Cũng tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt thông tin chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2018

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa ý nghĩa sâu sắc trong việc tuyên truyền, đẩy mạnh học  tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên toàn huyện; góp phần tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có tri thức, hoài bão và khát vọng vươn lên; từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống; tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội huyện Khánh Vĩnh trong việc góp phần tham gia xây dựng quê hương, đất nước, đóng góp tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện Khánh Vĩnh ngày càng vững mạnh.

Văn Đạt

we love nha trang